Verre betekenis & definitie

Het zij of is verre van mij, het komt niet in mij op, ik zou er niet over durven denken.

Op verschillende plaatsen in de bijbel komen deze woorden voor. Een plaats waar de betekenis heel duidelijk is, is Jozua 24:16 ‘Hierop antwoordde het volk: ‘Het is verre van ons de HEER te verlaten om andere goden te dienen’ (NBV). De oudste vindplaatsen in de Nederlandse taal stammen uit bijbelvertalingen, zodat het heel goed mogelijk is dat de uitdrukking daarin is geïntroduceerd.

Bijbelcitaat: Liesveldtbijbel (1526), Jozua 24:16. Dat si verre van ons dat wi den HEERE souden verlaten ende anderen goden dienen.

Gebruiksvoorbeeld: [Over heersende angst in de rooms-katholieke kerk voor vernieuwingen:] Ik [moet] bekennen dat ik persoonlijk de grootst mogelijke moeite heb, om mij zo op te stellen. Omdat het verre van mij is om in die termen te denken. (Langs wegen van barmhartigheid. Gesprekken met bisschop Bär, 1996, p. 37)

Gebruiksvoorbeeld: Hoewel het verre van mij is mij als modaal taalgebruiker te mengen in de hoogstaande polemieken in de kolommen van Onze Taal, wil ik deze gelegenheid toch benutten om u deelgenoot te maken van mijn ergernis over een stijlfiguur die in de rubriek `taalergernissen' regelmatig voorkomt, namelijk [...] (Onze Taal, 1995, nr. 7/8)

Gepubliceerd op 11-05-2017