Armageddon betekenis & definitie

Armageddon, berg waar de eindstrijd tegen God zich zal afspelen; (fig.) wereldramp, heftige strijd in de eindtijd.

De berg met de Hebreeuwse naam Harmagedon (zo is de spelling in de NBG-vertaling en in de NBV) is in de Openbaring (16:16) de plaats waar de geesten van duivelen verzameld worden om op de ‘grote dag van de almachtige God’ tegen hem te strijden. Net als Apocalyps wordt dit woord toegepast op al of niet vermeende dreiging van oorlogen en andere rampen, zoals die ervaren werd tegen het jaar 2000. Komrij betitelde er een afdeling van een bundel gedichten mee vol absurde voorstellingen van de ‘verkeerde’ of ‘omgekeerde wereld’ (Fabeldieren, 1975).

Bijbelcitaat: Liesveldtbijbel (1526), Openbaring 16:16. Ende hi heefse vergadert op een plaetse, die daer int Ebreeusch heet Armagedon.

Gebruiksvoorbeeld: De NAVO, onze bescherming in een niet gekomen Armageddon en decennia lang onze beschermer tegen de toenmalige supermacht USSR. (NRC, nov. 1994.)

Gebruiksvoorbeeld: Anderzijds, zou het armageddon over ons uitbreken dat wij dank zij de moderne wetenschap en technologie kunnen ontketenen, dan zullen de weinigen die het eventueel overleven weinig redenen hebben over deze modernisering te juichen. (A.C.Zijderveld, De samenleving als schouwspel. Een sociologisch leer- en leesboek, 1996 (1991), p. 179)

Gepubliceerd op 11-05-2017