2020-02-20

armageddon

Het begrip armageddon heeft 4 verschillende betekenissen: 1) plaats waar de eindstrijd tussen goed en kwaad bij het einde van de wereld zal plaatsvinden 2) catastrofe waardoor alles vernietigd wordt 3) ultieme, allesvernietigende oorlog tussen goed en kwaad, waarmee in het boek Apokalyps de eindtijd wordt ingeluid 4) definitieve strijd tegen het kwade

2020-02-20

Armageddon

Armageddon, berg waar de eindstrijd tegen God zich zal afspelen; (fig.) wereldramp, heftige strijd in de eindtijd. De berg met de Hebreeuwse naam Harmagedon (zo is de spelling in de NBG-vertaling en in de NBV) is in de Openbaring (16:16) de plaats waar de geesten van duivelen verzameld worden om op de ‘grote dag van de almachtige God’ tegen hem te strijden. Net als Apocalyps wordt dit woord toegepast op al of niet vermeende dreiging van oorlogen en andere rampen, zoals die ervaren werd tegen...

2020-02-20

armageddon

armageddon - Zelfstandignaamwoord 1. een allesvernietigende catastrofe of oorlog Vooral jongeren hadden het idee dat een nucleair armageddon onvermijdelijk was, wat een sterk gevoel van urgentie opriep: als je niet lang te leven had, was er geen tijd te verliezen en moest je er nú iets van maken. Woordherkomst zie ook Armageddon

2020-02-20

Armageddon

Armageddon - beter Harmageddon, is in Openb. 16,16 de naam van de plaats, waar de koningen der aarde den beslissenden strijd zullen voeren tegen het koninkrijk Gods. Engelsche schrijvers gebruiken daarom dezen naam dikwijls voor volkerenstrijd in het algemeen. Naar de meest gewone verklaring beteekent het woord Berg van Megiddo en Megiddo is de naam van eene plaats in de vlakte van Jisreël, waar Josia, de koning van Judea, door Farao Necho verslagen werd, 2 Kon. 23, 29.

2020-02-20

Armageddon

Harmageddo, waarschijnlijk een plek onder de muren v. Jeruzalem, waar Christus de tegen hem verenigde vijandelijke machten versloeg (Openbaring 16, vs. 16); fig. een slagveld.