Synoniemen van Zwart

2019-09-23

Zwart

Zwart is geen kleur uit het spectrum van kleuren. Het tegenovergestelde van zwart is wit, dat ook geen kleur is. Veel mensen scharen zwart voor het gemak onder het kleurenspectrum. Zwart heeft veel symbolische betekenissen, meestal met een negatieve bijklank. In perioden van rouw bijvoorbeeld staat zwart centraal; ook wel een liturgische kleur genoemd. Andere voorbeelden van de betekenissen zijn: zwart werk en zwart geld (illegaal), donker, pessimistisch, rampzalig en verboden of onwettig. Na he...

Lees verder
2019-09-23

zwart

Het begrip zwart heeft 84 verschillende betekenissen: 1) kleur waarbij er geen enkele lichtstraal door het oppervlak wordt teruggekaatst; de donkerste kleur 2) winst maken 3) bes met een zwarte kleur 4) vuil; morsig; donkergekleurd door vuil 5) (iets) niet meer kunnen zien; (iets) niet meer kunnen aanzien 6) een epidemische ziekte die in de 14e eeuw in Europa woede, waarschijnlijk een vorm van de pest, die wereldwijd tussen de 75 en 100 miljoen slachtoffers maakte en zich kenmerkte door builen v...

Lees verder
2019-09-23

Zwart

Heraldisch is zwart de vierde kleur en wordt met aarde vergeleken. Het verzinnebeeldt treurigheid, deemoed en rouw. Zwart is het verst verwijderd van het licht, de glans en de vreugde. Het vormt het absolute tegengestelde van wit. Zwart heeft een negatieve klank, onder andere door de rouw. De onderwereld werd als zwart voorgesteld en aan de chtonische godheden (aarden doodsgoden) werden koolzwarte dieren geofferd. In het christendom wordt de duivel dikwijls voorgesteld als zwart en een zogenaamd...

Lees verder
2019-09-23

Zwart

De gevoelskleur van ‘zwart’ is in de Nederlandse taal negatief. Een zwarte dag, een zwarte periode in de geschiedenis, een zwarte lijst, zwartwerken, zwart geld, etc. Die bijbetekenis is goed te verklaren. Eeuwenlang was de nacht gevaarlijk: je kon verdwalen en ‘s nachts was je niet beschermd tegen overvallers. Voor ‘zwarte’ mensen is het vervelend dat het dominante taalgebruik negatief is over hun huidskleur. Het gevaar bestaat dat zij zelf die negatieve betekenis overnemen. Een Antil...

Lees verder
2019-09-23

zwart

zwart - Zelfstandignaamwoord 1. (kleur) de kleur die men waarneemt als een voorwerp helemaal geen licht weerkaatst of uitstraalt Heeft u die ook in het zwart? zwart - Bijvoeglijk naamwoord 1. (kleur) de kleur zwart hebbend 2. somber, rampspoedig 3. clandestien, illegaal (zwart geld etc.) zwart - Bijwoord 1. bijwoordelijk deel van een scheidbaar werkwoord zwartrijden: Hij reed...

Lees verder
2019-09-23

Zwart

zie ook de man in het zwart; de Zwarte Internationale; zwartepiet 1. de -e bende, de douane. Deze uitdr. wordt vooral in de Rotterdamse haven gebruikt. De ben. is niet geheel naar waarheid, want deze controleurs dragen helblauwe overalls met een zaklamp in hun kontzak. Ze moeten echter de verboden smokkelwaar ontdekken en meenemen. Zwart is hier dan ook een verwijzing naar het ontduiken van de belasting en de zwarte handel die hieruit voortvloeit. De ene reis zie je die Zwarte Bende helemaal ni...

Lees verder
2019-09-23

Zwart

Zwart - het ontbreken van beeldsignaal. Vgl. witje.

2019-09-23

Zwart

Bijnaam met het adjectief 'zwart', duidend op de zwarte haardos of het donkere uiterlijk van de naamdrager.

2019-09-23

zwart

zwart - bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord 1. donker en zonder kleur ♢ het schoolbord is zwart 1. het zag er zwart van de mensen [er waren heel veel mensen] 2. het zwarte werelddeel [Afrika] 3. zo zwart als een tor <...

Lees verder
2019-09-23

Zwart

Zwart is eigenlijk geene kleur, maar eene eigenschap der ligchamen, die hen in staat stelt, de lichtstralen geheel en al op te slorpen zonder ze door te laten of terug te kaatsen. Indien er volkomen zwarte ligchamen bestonden, zoo zouden deze bij elk licht onzigtbaar wezen en wij zouden ons alleen daardoor, dat zij andere ligchamen bedekken, van hun bestaan kunnen overtuigen. Het zwartste ligchaam dat wfl kennen, is lampzwart. In het dagelijksch leven bestempelt men ook zeer donker blaauw, groen...

Lees verder
2019-09-23

Zwart

Zwart - (wapenk.) of sabel, een der heraldische hoofdkleuren in gravure uitgedrukt door verticale en horizontale over elkander heengetrokken lijnen, aldus rechthoekige ruitjes vormende.