Zwart betekenis & definitie

Zwart is geen kleur uit het spectrum van kleuren. Het tegenovergestelde van zwart is wit, dat ook geen kleur is.

Veel mensen scharen zwart voor het gemak onder het kleurenspectrum. Zwart heeft veel symbolische betekenissen, meestal met een negatieve bijklank. In perioden van rouw bijvoorbeeld staat zwart centraal; ook wel een liturgische kleur genoemd. Andere voorbeelden van de betekenissen zijn: zwart werk en zwart geld (illegaal), donker, pessimistisch, rampzalig en verboden of onwettig. Na het verbranden van iets blijft er een zwarte 'kleur' over. Ook dat wordt als een extra negatieve betekenis gezien. Voorwerpen zijn nooit compleet zwart. Het is bijna altijd zo dat licht wordt teruggekaatst. Dat is alleen niet het geval bij zwarte gaten, door de enorme zwaartekracht kan er namelijk geen licht terugkaatsen. De taal heeft veel variaties op iets wat heel zwart is, voorbeelden daarvan zijn: pikzwart, gitzwart en roetzwart.

Gepubliceerd op 08-04-2015