Wat is de betekenis van zijde?

2019
2022-10-06
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

zijde

zijde - Zelfstandignaamwoord 1. grenslijn van een tweedimensionale figuur of het grensvlak van een lichaam De ene zijde is beschreven, de andere is leeg gelaten. 2. zeer zachte stof gemaakt van cocons van de zijderups Deze rok is van zijde. 3...

Lees verder
2018
2022-10-06
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

zijde

zijde - zelfstandig naamwoord uitspraak: zij-de 1. elk van de twee delen tegenover elkaar ♢ ik lig graag op mij zij 1. niet van zijn zijde wijken [niet bij hem vandaan gaan] ...

Lees verder
2002
2022-10-06
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

zijde

Zijde is een natuurlijk, dierlijk product, afkomstig van de cocon van de moerbeirups; de cocon is het omhulsel dat de rups om zich heen spint om daarin, beschermd tegen andere dieren en weersinvloeden, in een vlinder te veranderen.

1981
2022-10-06
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

zijde

een zeer fijne en kostbare textielgrondstof. Als de zijderups zich gaat verpoppen, wikkelt ze zich in een cocon, gemaakt van de draad die uit haar achterlijf komt. Chemisch is dit een eiwitprodukt. Deze draad is sterk en glanzend. Ze wordt van de cocons afgesponnen tot garen, dat tot zijden stoffen wordt geweven. Er bestaat ook kunstzijde, waarvan...

Lees verder
1954
2022-10-06
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Zijde

1. (veet.) Strook rugspek van een varken. Men snijdt uit een varken 2 zijden rugspek. In de baconindustrie spreekt men van een z. wanneer men een half varken heeft. De z. worden afgesneden en afgewerkt volgens vaste regels.2. Zeer fijne, lange en glanzende vezel, afkomstig van de cocons van de geteelde zijderups (z. Vezels).

Lees verder
1952
2022-10-06
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Zijde

1. s.; (weefsel), side; — bij iets spinnen, side mei eat bispinne; van zwarte —, swartsiden. 2. s.; (kant), side, kant, kânt; ter — biside(n), fansiden; terleggen, oan ’e kant, biside lizze; terstaan, afwijken, fansiden stean, gean; ter...

Lees verder
1950
2022-10-06
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Zijde

v. (-n),

1949
2022-10-06
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Zijde

product van de rups van enige verschillende nachtvlindersoorten. Deze rupsen scheiden nl. wanneer zij zich tot cocon gaan inspinnen, uit twee bij de mondopening gelegen kliertjes een vloeibare, aan de lucht verhardende, vloeistof af: de zijdestof.

1933
2022-10-06
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Zijde

sterke draad v/d cocon v/d → zijderups. Grondstof eiwitachtig. Rij de z.-fabricage wordt de pop gedood door verhitting v/d cocon waarna de draad wordt afgebaspeld, gesponnen en geweven. Hoewel de z. sterk verdrongen werd d/d uitvinding v/d → kunstzijde, blijft het product v. groot belang.

Lees verder
1929
2022-10-06
Geneeskundige Encyclopaedie 1929

Dr. Ch. Bles

Zijde

het spinsel van den zijdeworm, waarvan deze een cocon vervaardigt; deze cocondraad of ruwe zijde ondergaat verschillende bewerkingen, als: sorteeren, afhaspelen, twijnen, afkoken enz. In de geneeskunde wordt Z. hoofdzakelijk gebruikt in den vorm van zijden draden voor het hechten van wonden; zij moet voor dit doel natuurlijk gesteriliseerd worden....

Lees verder
1928
2022-10-06
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Zijde

Van jongs af denken we bij dit woord aan behagelijkheid en weelde. Het begint al met de prinsen en prinsessen, die in onze prille jeugdjaren door onze sprookjesboeken wandelden en onze verbeelding bevolkten en die zich zeker niet op hun gemak zouden gevoelen, als ze niet van hemd tot mantel in zijde gekleed gingen. Echte zijde is dan ook waarlijk e...

Lees verder
1916
2022-10-06
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Zijde

Is het spinsel van den zijdeworm, die hiervan zijn cocon vervaardigt. Is dadelijk tot draden bewerkt, zoodat bij zijde van spinnen niet gesproken kan worden. Is meest zeer duur, kan elke kleur gegeven, worden, wordt veel vervalscht.

Lees verder
1916
2022-10-06
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Zijde

Zijde - fijne, sterke draad, gesponnen door de rups van een vlindersoort, Bombyx mori, vormende een eivormig omhulsel, waarin de rups verpopt, cocon genaamd. De grondstof van den draad is de fibroine, die bij de vorming van den draad omhuld is door een lijmachtige laag, de sericine, die in warm water oplost.

1911
2022-10-06
pluim

Keur van Nederlansche woordafleidingen

Zijde

(stof) van ’t M.-Lat. seta = dierenhaar.

1910
2022-10-06
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Zijde

Zijde - Bötzkes, W., Die SeidenWarenproduction und der Seidenwarenhandel in Deutschland. Tübingen, Laupp. M 4.—. — Luther Hooper. Silk. Its Production and Manufacture. Weaver, Designer, and Manufacturer.

Lees verder
1908
2022-10-06
Vivat

Schrijver op Ensie

Zijde

het spinsel van den zijdeworm, waaruit deze zich een cocon vervaardigt. De Z. verschilt vooral hierdoor van katoen, vlas, hennep en wol, dat zij van nature reeds den vorm van een langen en fijnen draad bezit, zoodat het spinnen, waardoor de kortharige grondstoffen van geweven goederen in draden veranderd worden, bij het verwerken van de zijde verva...

Lees verder
1898
2022-10-06
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Zijde

Het begrip zijde heeft 2 verschillende betekenissen: 1. zijde - ZIJDE, v. (-n), ZIJ, v. (-den), grensvlak van een lichaam : de zes zijden van een dobbelsteen, van een kubus; een steen op zijne smalle, breede zijde leggen; de holle, de bolle zijde eener lens; — grenslijn eener meetkundige figuur: eene ruit wordt begrensd door vier gelijke zij...

Lees verder
1870
2022-10-06
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Zijde

Zijde noemt men den draad, door den zijdeworm uit een door eene klier afgescheiden taai vocht gesponnen, zoodat hij daarvan een cocon vormt ten behoeve van het verpoppen. Het afgescheiden vocht, zoo dik als honig, komt uit twee openingen van de onderlip van de rups en vereenigt zich tot een enkelen draad, welke terstond hard wordt in de lucht. De w...

Lees verder
1864
2022-10-06
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Zijde

Zijde, v. (-n), kant, gedeelte aan weêrskanten van het midden van iets; zek. ligchaamsdeel (boven de heup); deel eener bedstede; (zeew.) boord, regter- of linkerkant van een schip; (fig.) lijn van bloedverwantschap; streek; bladzijde; ter -, afzonderlijk; iemands - kiezen, zijne partij opvatten, zich voor iem. verklaren; dit is zijne zwakke -...

Lees verder
1856
2022-10-06
Jacob van Lennep

Zeemans-woordenboek 1856

Zijde

z.n.v. - Boord, rechter- of linkerkant van een schip. De vijand de breede zijde bieden (hem uit de bak- of stuurboords-battery beschieten.) Een schip op zijde leggen (om het te kalfaten.) Haal de sloep op zijde (langs boord.) “Kregen de viktualiekaag op zijde, met twee soldaten, vier varkens en vier schapen, heschen al het vee over” (ou...

Lees verder