Wat is de betekenis van spijt?

2019
2021-04-10
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

spijt

spijt - Zelfstandignaamwoord 1. ~ hebben over de wens koesteren een gemaakte keuze nog te kunnen veranderen Ik heb er spijt over weggegaan te zijn. 2. ten ~ ondanks Het slechte weer ten spijt is hij toch gekomen. spijt - ...

Lees verder
2018
2021-04-10
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

spijt

spijt - zelfstandig naamwoord 1. het jammer vinden omdat je iets verkeerd hebt gedaan ♢ hij voelde spijt omdat hij zijn zoon niet geholpen had 1. ergens spijt van hebben [het jammer vinden] ...

Lees verder
2017
2021-04-10
Jannes H Mulder

Schrijver op Ensie

Spijt

Spijt is het gevoel dat iets zowel anders als beter had gekund. Spijt hebben is beseffen dat door eigen handelen of gedrag iets jammerlijk verkeerd is gegaan. Spijt is stilstaan bij eigen nalatigheid. Gevoelens van spijt leiden eventueel tot excuses. Bij drukte op iemands tenen staan en ‘Sorry’ zeggen. ‘Sorry, sorry’ is het...

Lees verder
1973
2021-04-10
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

spijt

v./m. (g. mv.), 1. leedwezen, berouw, verdriet over iets dat men meent ten onrechte gedaan te hebben; ook door het gevoel iets verzuimd te hebben: daar zul je geen — van hebben, het is goed, voordelig om dat te doen, te kopen enz.; (iets zwakker dan) berouw: — van iets hebben; 2. wrok, wrevel; 3. ten, in — van, in weerwil van.

Lees verder
1952
2021-04-10
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Spijt

s., spyt, birou (it).

1950
2021-04-10
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

SPIJT

I. zn. v., g. mv., 1. (w. g.) ergernis, wrevel: hij zal van spijt nog bersten; — (Zuidn., zegsw.) tot spijt van wie ’t benijdt; 2. leedwezen over iets waarvan men het gevoel heeft dat het ook anders had kunnen zijn ; bep. het gevoel iets verzuimd te hebben : tot mijn spijt moest ik thuisblijven ; daar zul je geen spijt van hebben, het...

Lees verder
1898
2021-04-10
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Spijt

zie Berouw.

1898
2021-04-10
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Spijt

Het begrip spijt heeft 3 verschillende betekenissen: 1. spijt - SPIJT - v. leedwezen, verdriet: tot mijn spijt moest ik thuis blijven; berouw over iets: spijt van iets hebben, gevoelen; ten spijt van, in weerwil van; — verkropte gramschap : hij zal van spijt nog bersten; — (veroud.) in spijt van het slechte weer, ondanks, in weerwil v...

Lees verder