Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begrippenlijst door Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Raad

betekenis & definitie

Het begrip 'Raad' kan verwarring opwekken. Er is sprake van een Europese Raad, een Raad van de Europese Unie en, buiten de EU-context, een Raad van Europa. Het voorzitterschap van de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie wisselt. Ieder half jaar is een andere lidstaat (volgens een tevoren vastgelegde volgorde) voorzitter van de Raad. Iedere tweeëneenhalf jaar kiest de Europese Raad zijn voorzitter met gekwalificeerde meerderheid van stemmen.