Nick Felix

Stagiair bij KRO Brandpunt

Gepubliceerd op 18-02-2013

Raad

betekenis & definitie

Het woord raad kan twee betekenissen hebben. In het eerste geval is het een ander woord voor advies en in de tweede situatie gaat het om een groep mensen die over een bepaald specifiek gebied kennis en/of zeggenschap heeft.

In de eerste betekenis wordt het woord minder vaak gebruikt dan het synoniem advies. Wel kan iemand radeloos zijn, wat inhoudt dat diegene het allemaal niet meer weet.
De tweede vorm van het woord raad is te vinden in bekende instituties als de gemeenteraad, of de raad van commissarissen. Hier doelt men op een groep mensen die expertise heeft op een bepaald gebied, bijvoorbeeld het besturen van een gemeente. Deze mensen zijn in dit geval gekozen om mede te bepalen wat er op lokaal politiek niveau voor besluiten worden genomen.
Een raad is dus iets exclusiefs waarvoor men aan bepaalde eisen moet voldoen en zitting in een raad geeft bepaalde macht en privileges. De VN-veiligheidsraad gaat bijvoorbeeld over grote internationale conflicten en kan hier zwaarwegende besluiten over nemen.