Wat is de betekenis van IEMAND VAN pontius NAAR PILATUS STUREN?

2023-12-10
Lexicon Nederlandstalige gezegden

Wikiquote (2020)

Iemand van Pontius naar Pilatus sturen

Iemand aan het lijntje houden, altijd ergens anders naartoe sturen

2023-12-10
Gezegden

Riemer Reinsma (1998)

IEMAND VAN pontius NAAR PILATUS STUREN

is een uitdrukking die afkomstig is uit de Bijbel. In Lucas 23:7 staat beschreven dat Pilatus Jezus naar Herodes stuurde. Lucas 23:11 vermeldt dat Herodes Jezus weer naar Pilatus stuurde. Iemand van Pontius naar Pilatus sturen, is strikt genomen niet mogelijk, omdat Pontius Pilatus één persoon is. De vorm van de uitdrukking berust waa...


Direct alle 6 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-10
De Tale Kanaäns woordenboek

J. van Delden (1982)

iemand van Pontius naar Pilatus sturen

iemand nutteloos heen en weer laten lopen, iemand van het kastje naar de muur zenden.

2023-12-10
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoett (1977)

Iemand van Pontius naar Pilatus sturen

hem van het kastje naar de muur, van bakboord naar stuurboord sturen, hem zonder vrucht heen en weer laten lopen. Sinds de 17de e. bekend. Eig. moest men zeggen van (Pontius) Pilatus naar Herodes of omgekeerd (zie Luc. 23:7; 11), en deze vorm kwam oorspr. ook inderdaad voor (zie Bijdr. Hist. Gen. 6, 405, a° 1587). Misschien heeft de verandering...

2023-12-10
Levende taal verklarend woordenboek

T. Pluim (1921)

Iemand van Pontius naar Pilatus sturen

iemand van den een naar den ander sturen, zonder resultaat. De uitdrukking herinnert aan het verhoor van Jezus. Volgens Lucas 23:6—12, zond de Romeinsche landvoogd Pontius Pilatus (die Jezus liever niet wilde veroordeelen) Hem naar Herodes (Antipas), viervorst van Galilea, daar deze op dat oogenblik juist in Jeruzalem vertoefde en Jezus uit G...

2023-12-10
Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden

F.A. Stoett

Iemand van Pontius naar Pilatus sturen

hem van het kastje naar de muur, van bakboord naar stuurboord sturen, hem zonder vrucht heen en weer laten lopen. Sinds de 17de e. bekend. Eig. moest men zeggen van (Pontius) Pilatus naar Herodes of omgekeerd (zie Luc. 23:7; 11), en deze vorm kwam oorspr. ook inderdaad voor (zie Bijdr. Hist. Gen. 6, 405, a° 1587). Misschien heeft de verandering...