Wat is de betekenis van Pontius Pilatus?

2024-06-15
Winkler Prins Studie

UNIEBOEK | HET SPECTRUM (2024)

2024-06-15
Winkler Prins Junior

Winkler Prins Encyclopedie

2024-06-15
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-15
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Pontius Pilatus

Rom. procurator (landvoogd) van Judea en Samaria 26—36 n.C. Liet op aandrang van het volk Jezus kruisigen. Josephus schilderde zijn hardheid jegens de Joden, die tenslotte tot zijn terugroeping leidde. De legende heeft zich vooral met zijn uiteinde beziggehouden. Het apokriefe evangelie van Nicodemus bevat in de z.g. Acta Pilati een verslag v...

2024-06-15
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Pontius pilatus

(26/36 na Chr.), Rom. landvoogd v. Palestina, - door wien Christus ter dood werd veroordeeld.

2024-06-15
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Pontius Pilatus

('ponsius) → Pilatus.

2024-06-15
Klassiek handwoordenboekje

M.J Koenen en dr. Van Anrooy (1920)

Pontius Pilatus

Rom. stadhouder in Judaea ten tijde van Christus.

2024-06-15
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Pontius Pilatus

Romeins procurator (landvoogd) van Palestina, aangesteld over Judea en Samaria (26-36). Pilatus is bekend door de rol die hij in het NT speelt in de veroordeling tot de kruisdood van Jezus van Nazareth. Na diverse botsingen van hem met de joden achtte de legaat van Syrië, Vitellius, na een aanklacht van de Samaritanen, Pilatus niet meer te han...

Wil je toegang tot alle 10 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-15
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Pontius pilatus

van 26—36 na Chr. romeinsch procurator van Judaea, is vooral bekend geworden door zijn aandeel in de ter dood veroordeeling en kruisiging van Jezus. Door zijn despotiek bestuur verwekte hij herhaaldelijk onlusten en werd eindelijk op aandringen der Joden uit zijn ambt ontslagen, door den prefect van Syrië, Vitellius, naar Rome gezonden o...