Wat is de betekenis van Frankrijk?

2019
2023-02-07
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Frankrijk

Frankrijk - Eigennaam 1. (toponiem: land) een West-Europees land, grenzend aan België, Luxemburg, Duitsland, Zwitserland, Italië, Monaco, Spanje en Andorra De officiële taal van Frankrijk is het Frans. Woordherkomst De naam Frankrijk is afkomstig van het rijk van de Franken.

Lees verder
2005
2023-02-07
Harold Hamersma

wijnbegrippen in gewone mensentaal

Frankrijk

Wankelend wijnrijk: halvering van de binnenlandse consumptie en de extatische exportcijfers verbleken. Te lang in een ivoren toren vertoefd en ten onrechte gedacht dat het een monopolie had op het maken van rood, wit en rosé. De nummer één posities gaan nu in raptempo verloren. In Amerika moest het (wijn)stokje overgedragen worden aan Italië (de ho...

Lees verder
1985
2023-02-07
Oosthoek1985

Oosthoek Encyclopedie

Frankrijk

(République française), republiek in West-Europa, 551 607 km2, 53,96 mln. inw. Hoofdstad: Parijs. BEVOLKING De bevolking van Frankrijk groeit per jaar met ca. 5 ‰, hetgeen een daling van de toename met ca. 2 % betekent. Enerzijds wordt deze daling veroorzaakt door een iets hoger sterftecijfer en anderzijds is die een ge...

Lees verder
1983
2023-02-07
Aardijkskunde

Lexicon Aardrijkskunde

Frankrijk

officiële naam République oppervlakte Française 547 026 km2 inwoners 53 713 000 hoofdstad Parijs staatsvorm republiek staatshoofd François reg. leider Mitterrand Pierre Mauroy officiële taal Frans religies rooms-katho- munteenheid lieken, onkerkelijken Franse frank BNP/hoofd US$ 11 730 lid van VN, UNESCO,...

Lees verder
1981
2023-02-07
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Frankrijk

een republiek in het westen van Europa, met een oppervlakte van 547 026 km2 en 52 milj. inwoners. Het lijkt een zeshoek met drie zijden aan zee (Middellandse Zee, Atlantische Oceaan, Het Kanaal) en drie zijden aan land grenzend (Pyreneeën, Alpen met de Jura en de Rijn, en de noordelijke grens met Duitsland en België). De kern van Frankrij...

Lees verder
1979
2023-02-07
drank

Wijn & drank encyclopedie

Frankrijk

Genieten van goede wijnen is een van de genoegens van de beschaafde samenleving. De grootste wijnen ter wereld komen uit Frankrijk, het middelpunt van de moderne beschaving, niet alleen voor de schone kunsten, maar eveneens voor de lagere kunsten van goed eten en drinken. Wijn geeft inspiratie aan de kunstenaars: hij geeft een gelukkig gevoel aan w...

Lees verder
1973
2023-02-07
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Frankrijk

(République française), republiek in West-Europa, 551 607 km2, 52,3 mln. inw. (d.i. 95,7 per km2). Hoofdstad: Parijs. Tot Frankrijk behoren het eiland Corsica en een aantal kleinere eilanden langs de kust van de Middellandse Zee en van de Atlantische Oceaan. Naast Europees Frankrijk zijn als integrerend onderdeel van de Franse staat v...

Lees verder
1972
2023-02-07
OHS1

Oosthoek Encyclopedie supplement

Frankrijk

(République française), republiek in West-Europa, 551607 km2. Hoofdstad: Parijs. BEVOLKING De Franse bevolking bedroeg in 1979 ca. 53,38 mln. De groei van de bevolking bedraagt gemiddeld 7 %o. Evenals in andere geïndustrialiseerde landen neemt de urbanisatie toe. Van de ca. 4 mln. buitenlanders vormen de Algerijnen met 900000 het...

Lees verder
1958
2023-02-07
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

FRANKRIJK

In de Romeinse tijd leverde Gallië veel industrieprodukten. Na de bezetting door de Franken dreven Fr. kooplui er handel. Maar na 843 bleef F. zwak tot ca. 1100. Na 1200 neemt het de leiding van kruistochten, waarbij ook Friezen zich aansloten. Werkende met het Karels-privilege, bereidt F. in 1337 een bondgenootschap voor, in 1338 te Appinged...

Lees verder
1955
2023-02-07
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

FRANKRIJK

Westeuropese Republiek, omvat op 43 millioen inwoners ca. 30 millioen Katholieken (70 pct.), ca. 860 000 Protestanten (ca. 2 pct.). Voorts zijn er o.m. 2 millioen Islamieten (ca. 5 pct.). Aan het hoofd van de republiek staat een president, die voor de duur van 7 jaar wordt gekozen door de gezamenlijke kamers van het parlement. De Nationale Vergader...

Lees verder
1952
2023-02-07
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Frankrijk

Frankryk.

1950
2023-02-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Frankrijk

o., het land waarin de Fransen wonen; een leven hebben als God in Frankrijk, een gemakkelijk en goed leven hebben; — (gemeenz.) wie kent mijn gat in Frankrijk? waarvoor zou ik mij generen? niemand kent mij hier.

1949
2023-02-07
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Frankrijk

Staatsvorm: republiek. Staatshoofd : Vincent Auriol. Oppervlakte : 550.986 km2. Bevolking : 40.518.000 inw. (1946). Vlag: blauw, wit, rood (verticaal). Wapen: binnen een krans de in elkaar geschoven letters R (République) en F (Française) op een blauw veld. Achter de krans, waaraan de Orde van het Legioen van Eer hangt, kruisen e...

Lees verder
1947
2023-02-07
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

FRANKRIJK

Fr.: France, het oude Franco-Gallia, is een der Westeuropese kuststaten (Noordzee, Straat van Dover, Het Kanaal, Atl. Oceaan), tevens een der kustlanden van de Middellandse Zee, door deze tweeledige ligging gepaard aan een vroege formatie als eenheidsstaat gedurende drie eeuwen (met korte onderbrekingen) de belangrijkste politieke en...

Lees verder
1939
2023-02-07
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Frankrijk

Land waarvan men épris is door zijn esprit.

1933
2023-02-07
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Frankrijk

republiek i/h W. v. Europa tusschen Kanaal, Atl. Oc., Pyreneeen, Middell. Zee, verder grenzend aan Italië, Zwitserland, Duitschland, Luxemburg en België. 551 000 km2, 41,2 mill. inw. Grootendeels laagvlakte; i/h Z.O, de Cevennes, o/d grens v. Spanje de Pyreneeen, v. Italië en Zwitserland de Alpen en Jura. Naar het N. stroomen 3 groot...

Lees verder
1933
2023-02-07
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Frankrijk

Frankrijk - (la France) is de rep., die het Z.W. deel van het Eur. schiereiland inneemt. I. Aardrijkskunde. A) Grootte, ligging. Na den Wereldoorlog nam Fr. met een opp. van 551 000 km2 de tweede plaats in onder de staten van Europa; naar het aantal inwoners (42 millioen) kwam het op de vijfde plaats. Fr. is gelegen tusschen 42° en 51° N....

Lees verder
1930
2023-02-07
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

Frankrijk

o. [rijk der Franken] republiek in Europa. Hoofdstad: Parijs. ➝ God. I. AARDRIJKSKUNDIG 1. Oppervlakte. 550 986 km2. 2. Bodemgesteldheid. Laagland in het noordwesten en westen, bergland in het zuiden met de Pyreneeën, en in het oosten met de Alpen, waarvan de hoogste top, de Mont Blanc (4810 m) tevens de hoogste berg van Europa is. 3. Klimaat....

Lees verder
1926
2023-02-07
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Frankrijk

Nadat het oude Gallië ruim vierhonderd jaren had verkeerd onder Romeinsche heerschappij en daarna door de West-Gothen, de Bourgondiërs en de Franken was bezet, maakte de Frankische koning Clovis aan het einde der vijfde eeuw aan die Romeinsche heerschappij geheel een einde en stichtte hij een rijk waaraan de verschillende volksstammen ond...

Lees verder
1916
2023-02-07
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Frankrijk

Frankrijk - een der groote Eur. mogendh., gelegen tusschen 51°5 en 42°20 N.B. en 4°52 en 7°39 O.L. Noch de duinkust tot kaap Gris-nez, noch de steile krijtrotskust van daar tot den Seine-mond, heeft diepe insnijdingen. De enkele inhammen zijn trechtermonden van kleine rivieren. Tusschen de b. g. krijtkust en Cotentin dringt de breede Seine-baai het...

Lees verder