Wat is de betekenis van leven als god in Frankrijk?

2023-12-07
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

leven als God in Frankrijk

een gemakkelijk en onbezorgd leven leiden. Voorbeelden: Later verhuisden we naar Den Ilp, even buiten de stad. We leefden daar als God in Frankrijk. Genieten van het leven dat was het motto. http://www.saskialaroo.nl/html/artikelen/jazznu.html, 1998 In Saint-Rémy-de-Provence, met het nog intacte gekkenhuis waar Vincent...

2023-12-07
Spreekwoordenboek

Ed van Eeden (2017)

Leven als God in Frankrijk

Maarten heeft een leventje als God in Frankrijk: Maarten heeft een gemakkelijk en goed leven.


Direct alle 7 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-07
Signalement van sprekende zegswijzen

A. Houwelink ten Cate (1977)

leven als god in Frankrijk

Leven als god in Frankrijk betekent: zonder zorgen leven en van het goede der aarde genieten. Deze uitdrukking, die niet van Franse maar van Duitse origine is, heeft veler pennen in beweging gebracht. Eén verklaring is dat de zegswijze van toepassing zou zijn op de weelderige levenswijze van de Franse geestelijkheid gedurende de middeleeuwen...

2023-12-07
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoett (1977)

2023-12-07
Gevleugelde woorden

J.H. de Ruijter (1940)

Leven als God in Frankrijk

Volgens sommigen is deze uitdrukking met eenige wijziging, ontleend aan Zincgref—Weidners „Apophthegmata,” Leipzig 1693, deel 2, bladzijde 10. Daar staat: „Toen hij (Maximiliaan I, ♱ 1519) eens met eenige personen uit zijne omgeving een zeer vertrouwelijk gesprek voerde over andere landen, velde hij onder anderen, ook dit oo...

2023-12-07
Nederlandse spreekwoorden

F.A. Stoett (1923-1925)

Leven als God in Frankrijk

D.w.z. een gemakkelijk, onbezorgd leven leiden; hier en daar in Zuid-Nederland ook: geen godsdienstplichten kennen; in het hd. leben wie der liebe Gott in Frankreich. De verklaring van deze zegswijze, die in het Fransch onbekend is, kan niet met zekerheid gegeven worden. Sommigen denken aan het feit, dat gedurende 1792-1794 in Frankrijk de d...

2023-12-07
Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden

F.A. Stoett

Leven als God in Frankrijk

een gemakkelijk, onbezorgd leven leiden; ook in het Hd. leben wie der liebe Gott in Frankreich. De verklaring van deze zegswijze, die in het Frans onbekend is, kan niet met zekerheid gegeven worden. Men heeft gedacht aan het feit dat gedurende 1792—1794 in Frankrijk de dienst van God was afgeschaft en vervangen door die der rede, zodat God al...