Wat is de betekenis van leven als god in Frankrijk?

2020
2022-05-19
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

leven als God in Frankrijk

een gemakkelijk en onbezorgd leven leiden. Voorbeelden: Later verhuisden we naar Den Ilp, even buiten de stad. We leefden daar als God in Frankrijk. Genieten van het leven dat was het motto. http://www.saskialaroo.nl/html/artikelen/jazznu.html, 1998 In Saint-Rémy-de-Provence, met het nog intacte gekkenhuis waar Vincent...

Lees verder
2011
2022-05-19
Spreekwoordenboek

Geschreven door Ed van Eeden

Leven als God in Frankrijk

Maarten heeft een leventje als God in Frankrijk: Maarten heeft een gemakkelijk en goed leven.

1977
2022-05-19
Signalement van sprekende zegswijzen

A. Houwelink ten Cate

leven als god in Frankrijk

Leven als god in Frankrijk betekent: zonder zorgen leven en van het goede der aarde genieten. Deze uitdrukking, die niet van Franse maar van Duitse origine is, heeft veler pennen in beweging gebracht. Eén verklaring is dat de zegswijze van toepassing zou zijn op de weelderige levenswijze van de Franse geestelijkheid gedurende de middeleeuwen...

Lees verder
1977
2022-05-19
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

1940
2022-05-19
gevleugelde woorden

J.H. de Ruijter

Leven als God in Frankrijk

Volgens sommigen is deze uitdrukking met eenige wijziging, ontleend aan Zincgref—Weidners „Apophthegmata,” Leipzig 1693, deel 2, bladzijde 10. Daar staat: „Toen hij (Maximiliaan I, ♱ 1519) eens met eenige personen uit zijne omgeving een zeer vertrouwelijk gesprek voerde over andere landen, velde hij onder anderen, ook dit oo...

Lees verder
1925
2022-05-19
Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

Leven als God in Frankrijk

D.w.z. een gemakkelijk, onbezorgd leven leiden; hier en daar in Zuid-Nederland ook: geen godsdienstplichten kennen; in het hd. leben wie der liebe Gott in Frankreich. De verklaring van deze zegswijze, die in het Fransch onbekend is, kan niet met zekerheid gegeven worden. Sommigen denken aan het feit, dat gedurende 1792-1794 in Frankrijk de d...

Lees verder