Synoniemen van eens

2020-01-26

Eens

EENS, bw. éénmaal, één keer: ik zeg het maar eens; eens voor altijd (bij eene vermaning); — dat is eens, nu niet weer; — meer dan eens, dikwijls; — ik krijg nu eens van u (bij het spel), eenmaal den inzet zijt ge mij schuldig — ik heb [houd) eens op hem, hij heeft mijne wraak te duchten; — doe het eens waag het niet; — hij deed het examen in tweemaal, doch zijn broer deed het in eens; — de belasting in eens betalen; ik heb hem eens gezien; — op zekeren tijd, eene reis (in he...

2020-01-26

eens

eens, - (argot), vermoeden, achterdocht.

2020-01-26

eens

achterdocht; vermoeden. De grandigers hebben eens op je.

2020-01-26

eens

eens - bijwoord, bijvoeglijk naamwoord 1. op een keer ♢ eens komt er een eind aan 2. nog één keer ♢ deze ruimte is eens zo groot als de vorige 3. dezelfde mening hebben ♢ we zijn het weer eens met elkaar 4. het goed vinden, ermee akkoord gaan

2020-01-26

Eens

zie Eendrachtig.

2020-01-26

eens

ééns - Bijvoeglijk naamwoord 1. alleen predicatief: het ~ zijn/worden over tot een vergelijk komen Zij konden het er niet over eens worden. Zij waren het met elkaar eens geworden over de prijs van de auto. ééns - Bijwoord 1. op enigerlei tijd in het verleden. Eens was dat een rijke stad. ♢...

2017-12-04

niet eens

niet eens - Frase 1. zelfs dat niet Hij had niet eens tijd om zijn schoenen aan te trekken zo snel moest hij het brandende huis verlaten. Na 40 jaar trouwe dienst kon zijn baas hem niet eens een bedankje sturen.

2017-06-22

Eens zijn over opvoeden

Ouders hoeven het echt niet over alles eens te zijn bij het opvoeden. Jonge kinderen zijn volop bezig met de wereld om hen heen te verkennen. Ze weten nog niet tot hoe ver ze kunnen gaan en wat papa en mama wel en niet goed vinden. Ze hebben daarom het meest aan een omgeving waarin voor hen alles zo duidelijk mogelijk is. Vaste regels en grenzen van de ouders geven de kinderen houvast en een gevoel van veiligheid, ook al verzetten ze zich er vaak tegen. Een kind heeft alle vertrouwen in zijn oud...

2020-01-09

Eens gezegd, blijft gezegd

als iemand iets belooft moet die dat ook uitvoeren

2019-01-17

Waarneming van eens anders zaak

Waarneming van eens anders zaak - zie NEGOTIORUM GESTIO.

2017-06-21

Stoplicht, spring eens op groen

spottende uitroep (onder kinderen) tegen een roodharig persoon. Oorspr. een kinderliedje. Ik vind het ook niet leuk dat ik word uitgescholden voor stoplicht spring eens op groen, of achterlicht, of vuurtoren of rooie je bent een mooie om in de sloot te gooien. (7-jarige, in: Achterwerk in de kast, 1981)

2017-03-29

Eens gestolen, altijd een dief

Een slechte reputatie raak je nooit meer kwijt.

2019-04-28

Eendrachtig — eenparig — eens — eensgezind — eenstem¬mig

Overeenstemmend in neiging, meening of daden. Eens geeft te kennen, dat twee ot meer personen in gevoelen of meening overeenstemmen; een¬drachtig , dat twee of meer personen overeenstemmen in gezindheid en daardoor met denzelfden wil gezamenlijk voor hetzelfde doel werkzaam zijn; eenparig dat zij dit op dezelfde wijze en gezamenlijk doen; eensgezind, dat zij in neiging en gezindheid overeenstemmen, het ziet minder op de handeling. Eenstemmig zijn zij, die hetzelfde willen en dit in woorden o...

2020-01-09

Het beste paard struikelt (ook) wel eens

ook de beste maakt wel eens een fout

2017-05-25

foto: niet eens op de - komen

Enigszins laatdunkende typering van een renner die slecht heeft gesprint.

2017-03-29

Zelfs het beste paard struikelt wel eens

Iedereen kan fouten maken.

2020-01-09

Wie eens steelt is altijd een dief

als iemand ooit heeft gestolen zal die altijd blijven stelen

2020-01-09

De stem eens roependen in de woestijn

ergens voor waarschuwen maar niet gehoord worden

2020-01-09

Een oude bok lust wel eens een groen blaadje

een oud persoon kan kan wel eens verliefd zijn op een vrij jong iemand

2017-03-29

Een blinde kip vindt nog wel eens een graantje

a. Zelfs mensen van wie je het niet verwacht, doen nog wel een iets goeds. b. Iedereen kan zichzelf redden.