Wat is de betekenis van Continentaal stelsel?

2024-06-21
Winkler Prins Studie

UNIEBOEK | HET SPECTRUM (2024)

2024-06-21
Geschiedenis & Samenleving

Cees van der Kooij & Marjan de Groot-Reuvekamp (2009)

continentaal stelsel

Frans verbod voor het vasteland van Europa om handel te drijven met Engeland.

2024-06-21
Memo Educatie

Uitgeverij Malmberg (2004)

Continentaal stelsel

Tussen 1806 en 1814 verbood Napoleon de Europese landen op het vasteland om handel te drijven met Engeland.

2024-06-21
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Continentaal stelsel

Continentaal stelsel, een complex Franse economische maatregelen met het doel Engeland economisch te vernietigen, nadat militaire middelen hadden gefaald. In november 1806 werden alle Engelse eigendommen onteigend en werd een blokkade van de Britse eilanden afgekondigd. Dit stimuleerde weliswaar de industrie op het Europese continent, zeker ook in...

2024-06-21
Encyclopedie van de Zaanstreek

Eindredactie Jan Pieter Woudt & Klaas Woudt (1991)

Continentaal stelsel

(in de Zaanstreek meestal Douane-stelsel genoemd). Door Napoleon Bonaparte bij het zogenaamde Decreet van Berlijn op 21 november 1806 ingesteld complex van maatregelen waardoor alle handel met Engeland werd verboden. Napoleon dwong al zijn continentale bondgenoten en vazalstaten (dus ook Nederland, dat juist in 1806 onder het koningschap van zijn b...

2024-06-21
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Continentaal stelsel

complex van Franse economische maatregelen, genomen vanaf 1806 om Engeland economisch te vernietigen. Het begin was dat, krachtens het Decreet van Berlijn (nov. 1806), alle Engelse eigendommen werden onteigend en blokkade werd afgekondigd van de Britse eilanden, waarmee correspondentie en handel werden verboden. In okt. 1810 gelastte het Decreet va...

2024-06-21
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Continentaal stelsel

het geheel der maatregelen, door Napoleon I genomen om het vasteland voor Engelands handel te sluiten. Ingeluid door het decreet van Berlijn 21 Nov. 1806, waarbij de Britse eilanden in staat van blokkade verklaard en alle handel er mede verboden werd. Verscherpt door de decreten van Milaan (1807), Trianon (1810) en Fontainebleau (1810).Het C. heeft...

2024-06-21
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

continentaal stelsel

o. afsluiting v. h. vasteland voor de Engelse handel door Napoleon I.

Wil je toegang tot alle 11 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-21
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Continentaal stelsel

complex van Franse economische maatregelen, genomen vanaf 1806 om Engeland economisch te vernietigen. Het begin was dat, krachtens het Decreet van Berlijn (nov. 1806), alle Engelse eigendommen werden onteigend en blokkade werd afgekondigd van de Britse eilanden, waarmee correspondentie en handel werden verboden. In okt. 1810 gelastte het Decreet va...