Wat is de betekenis van stelsel?

2024-06-13
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-13
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

stelsel

stelsel - Zelfstandignaamwoord 1. een geordend geheel, samenstel van delen Kunt u mij uitleggen wat het vertebrale stelsel is? 2. een systeem In het binaire stelsel worden enkel de cijfers 0 en 1 gebruikt. 3. (wiskunde) een set van vergelijkin...

2024-06-13
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

stelsel

stelsel - zelfstandig naamwoord uitspraak: stel-sel 1. geheel van afspraken of regels ♢ weet jij hoe het stelsel van deze verzekering in elkaar zit? 2. geordend geheel, bouwwerk ♢ vet is slecht...

2024-06-13
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

stelsel

zie systeem.

2024-06-13
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

stelsel

geordende, samehangende geheel van saamhorige dinge.

2024-06-13
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Stelsel

s.n., stelsel (it).

2024-06-13
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-06-13
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

STELSEL

o. (-s), STELSELTJE, o. (-s), 1. (gew.) geheel van bij elkaar horende zaken, stel: een notebomen kabinet met een stelsel van porselein; 2. samenstel van delen: een eenvoudig stelsel van muren; een stelsel van forten: het stelsel van zenuwen, spieren; vgl. zonnestelsel, wortelstelsel; 3. samenstel van op een...

Wil je toegang tot alle 18 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-13
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

stelsel

o. -s, stelseltje; doelmatig geordend samenhangend geheel van bijeenbehorende dingen en hun onderdelen; een aantal, tot een geheel samengevoegde wijsgerige begrippen, logisch uit elkaar voortkomende; een aantal, een geheel vormende grondbeginselen, volgens welke men handelt; systeem: ons zonnestelsel; het tientallig stelsel; een stelsel handhaven;...