Wat is de betekenis van metriek stelsel?

2024-06-13
Winkler Prins Studie

UNIEBOEK | HET SPECTRUM (2024)

2024-06-13
Woordenlijst leerling en leerkracht

WizWijs (2017)

metriek stelsel

Het metriek stelsel is het geheel van vaste maten waarin lengte, oppervlakte, inhoud en gewicht worden uitgedrukt. Voor elk van de vier is één standaardmaat gekozen, waarvan alle andere maten zijn afgeleid. De standaardmaten zijn: meter (lengte), vierkante meter (oppervlakte), liter (inhoud) en gram (gewicht). In Wizwijs beginnen de leerlingen in g...

2024-06-13
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Metriek stelsel

systeem van maten en gewichten, dat op de meter als lengte-eenheid is opgebouwd.

2024-06-13
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Metriek stelsel

→ Maten en gewichten.

2024-06-13
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Metriek stelsel

→ Maten en gewichten.

2024-06-13
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

metriek stelsel

(me'tri:k) o. stelsel van maten en gewichten, dat de meter en zijn tiendelige veelvouden en onderdelen als grondslag heeft. Enc. De oudste lengtematen zijn ontleend aan de lengte van delen van het menselijk lichaam, aan el(leboog), voet, (hand)palm, en duim. Vóór de Franse Revolutie gebruikte men in de verschillende landen versch...

2024-06-13
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

metriek stelsel

stelsel van eenheden, gegrond op de meter en zijn tiendelige onderverdeling, resp. veelvouden. Men duidt oppervlaktematen aan door toevoeging van het woord vierkant, inhoudsmaten door kubiek. De onderverdeling vindt plaats door de voorvoegsels deci (10-1 X), centi (10-2 X), milli (10-3 X), micro (10-6 X), nano (10-9 X), piko (10-12 X), femto (10-15...

2024-06-13
Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Metriek stelsel

Metriek stelsel - het stelsel voor maten en gewichten, waarvan de eenheid is de meter, waaraan het zijn naam ontleend heeft. Het was een grootsch denkbeeld van de regeering der eerste Fransche republiek om eenheid te brengen in het stelsel van maten en gewichten, en daartoe den omtrek der aarde tot grondslag te nemen. In 1792 ondernamen de Fransche...