Belastingen

Belasting begrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Belastingen

betekenis & definitie

Belastingen zijn verplichte betalingen van burgers aan de overheid. Belastingen worden gekenmerkt doordat er geen directe tegenprestatie is van de overheid. Belastingen worden oudsher voornamelijk gebruikt voor collectieve voorzieningen, zoals infrastructuur en de salarissen van ambtenaren.

Belastingen hebben als voornaamste doel om collectieve voorzieningen mee te betalen. Dit zijn voorzieningen met een publieke functie die voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Belastingen die als doel hebben om collectieve voorzieningen mee te financieren, worden ook wel belastingen met een budgettaire functie genoemd. Belastingen kan daarnaast een instrumentele functie hebben. In dat geval zijn ze bedoeld om bepaalde neveneffecten binnen de samenleving te bewerkstelligen. Hierbij kan worden gedacht aan belastingen die worden gebruikt om de ongelijkheid tussen arm en rijk te verkleinen of het stimuleren van milieuvriendelijk gedrag.

Omtrent belastingen wordt doorgaans ook een onderscheid gemaakt tussen directe belastingen en indirecte belastingen. Directe belastingen zijn hierin de belastingen die particulieren direct afdragen aan de Belastingdienst, bijvoorbeeld inkomstenbelasting. Indirecte belastingen worden via een tussenpersoon betaald. Hierbij kan worden gedacht aan de verschillende premies die werkgevers voor hun werknemers betalen, maar ook aan de BTW die men in de winkel betaald, die vervolgens door de eigenaar van de winkel worden opgegeven bij de Belastingdienst.