Wat is de betekenis van Belastingen?

2019
2021-11-28
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

belastingen

belastingen - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord belasting

Lees verder
2018
2021-11-28
Algemene economische basisprincipes

Algemene economische basisprincipes

Belastingen

Betalingen aan de overheid waar geen directe tegenprestatie tegenover staat.

2018
2021-11-28
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Belastingen

Belastingen zijn verplichte betalingen, zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat, die door de nationale overheid, door de instellingen van de Europese Unie of door buitenlandse overheden worden opgelegd, in verband met (1) de productie van goederen en diensten, het in dienst hebben van arbeidskrachten en de eigendom of...

Lees verder
2017
2021-11-28
Algemene economie en bedrijfsomgeving

Algemene economie en bedrijfsomgeving

Belastingen

Afdwingbare wettelijke heffingen die door de overheid opgelegd worden zonder een direct aanwijsbare tegenprestatie, onderverdeeld in directe heffingen: komen volgens de bedoeling van de overheid ten laste van degene die ze moet betalen, indirecte heffingen: worden geheven van een ander dan degene die de heffing uiteindelijk betaalt.

2017
2021-11-28
Grieks-Romeinse Oudheid

XYZ van de Grieks-Romeinse Oudheid

Belastingen

Belastingen - Voor belastingen in Athene zie Telos; voor belastingen in Rome zie Tributum, Stipendium, Vectigal.

2016
2021-11-28
Belastingen

Belasting begrippen omschreven

Belastingen

Belastingen zijn verplichte betalingen van burgers aan de overheid. Belastingen worden gekenmerkt doordat er geen directe tegenprestatie is van de overheid. Belastingen worden oudsher voornamelijk gebruikt voor collectieve voorzieningen, zoals infrastructuur en de salarissen van ambtenaren. Belastingen hebben als voornaamste doel om collectieve voo...

Lees verder
2003
2021-11-28
De Nederlandse Economie 2003

Geschreven door CBS, 2003

Belastingen

Verplichte heffingen die de overheid oplegt, zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door de overheid tegenover staat.

1999
2021-11-28
Encyclopedie Groningen

Nieuwe Groninger Encyclopedie

Belastingen

Gedwongen betalingen aan de overheid als zodanig, waar geen rechtstreekse individuele contraprestatie van de overheid tegenover staat en die krachtens algemene regelen worden geheven. De overheid bekostigt daarmee bestuur, rechtspraak en handhaving van de orde. Betaling van bepaalde overheidsdiensten noemt men retributie. Als vergoeding voor het ge...

Lees verder
1992
2021-11-28
Staatsinrichting

Staatsinrichting begrippen omschreven

Belastingen

Belastingen zijn verplichte bijdrage aan de inkomsten van het Rijk, de Provincie of de Gemeente.

1990
2021-11-28
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

belastingen

belastingen - Verplichte heffing van geld door de staat of lokale autoriteiten ten laste van personen, eigendom of bedrijven.

1985
2021-11-28
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

BELASTINGEN

De Directie der Rijksbelastingen voor Noord-Brabant bevindt zich te Breda: Rijksaccountantsdiensten zijn er te Breda, Eindhoven en Tilburg. Inspecties Directe Belastingen bevinden zich te Bergen op Zoom, Breda. Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch, Oss, Rooseendaal, Tilburg. De Brabantse gemeenten Aalburg, Dussen. Werkendam en Woudrichem vall...

Lees verder
1981
2021-11-28
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Belastingen

gedwongen bijdragen, door de overheid geheven ter bestrijding van de uitgaven die in het algemeen belang gedaan worden. In tegenstelling met retributie staan de belastingen niet in een direct verband met hetgeen de overheid speciaal voor de betaler doet. Economisch bezien kunnen de belastingen verdeeld worden in directe en indirecte. De dire...

Lees verder
1934
2021-11-28
Maatschappelijk leven

Maatschappelijk leven

Belastingen

Wat belastingen zijn Belastingen zijn bijdragen aan Rijk, Provincie, Gemeente en Waterschap, krachtens bepaalde maatstaven geheven, zonder dat aan den betaler daarvoor een directe tegenprestatie wordt bewezen. In staatsrechtelijken zin onderscheidt men directe en indirecte belastingen. De directe belastingen worden periodiek krachtens kohieren ge...

Lees verder
1910
2021-11-28
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Belastingen

Belastingen - rek., wordt gedeb. voor de betaalde belastingen, die niet speciaal op een bepaalde bezitting drukken (inkomstenbel. bedrijfsbel., personeele bel., vermogensbel.) Zoo zal bijv. de grondbelasting geboekt worden op de exploitatierek. (of op de administratie-rek.) van het gebouw, waarop die belasting betrekking geeft. Zij wordt gecred. vo...

Lees verder
1900
2021-11-28
Collectie Nederland

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie

belastingen

Verplichte heffing van geld door de staat of lokale autoriteiten ten laste van personen, eigendom of bedrijven.