Belastingen

Belasting begrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Belastingdruk

betekenis & definitie

De belastingdruk is het percentage van het brutoloon dat men af moet dragen aan de Belastingdienst in de vorm van inkomstenbelasting. Wanneer er sprake is van een hoge belastingdruk wordt een groot deel van het bruto inkomen besteed aan het betalen van belastingen.

Wanneer men wil weten hoeveel men procentueel kwijt is aan het betalen van belastingen kan men de belastingdruk berekenen. De berekening is als volgt: (totaalbedrag aan betaalde belastingen / bruto inkomen) x 100. Voorbeeld. Meneer Jansen verdient op jaarbasis bruto 50.000 euro. Hiervan moet hij 15.000 euro afdragen aan de Belastingdienst in de vorm van inkomstenbelasting. Dan is zijn belastingdruk: (15.000 / 50.000) x 100 = 30%.

De belastingdruk is een handige manier om snel te zien wat men gemiddeld aan belasting betaald. Voor de meeste mensen geldt namelijk dat hun inkomen in meerdere belastingschijven valt. Dat houdt in dat voor verschillende delen van het bruto inkomen verschillende belastingtarieven gelden. Hierdoor is het niet gemakkelijk om inzicht te krijgen in de hoeveelheid belasting die men betaalt. Met berekenen van de belastingdruk kan hierbij helpen.

De belastingdruk kan niet alleen voor huishoudens berekend worden. Ook voor ondernemingen kan het nuttig zijn om de belastingdruk te berekenen. Daarnaast is het gebruikelijk dat de belastingdruk van Nederland in het algemeen te berekenen. Door dit te vergelijken met andere landen kan men een beeld vormen van het belastingklimaat in een land.