Belastingen

Belasting begrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Belastingdienst

betekenis & definitie

De Belastingdienst is in Nederland een overheidsinstantie die belastingen en sociale premies int en heft. De Belastingdienst wordt ook wel de fiscus genoemd en is onderdeel van het ministerie van financiën.

De Belastingdienst is het Nederlandse overheidsapparaat dat de meeste belastingen en toeslagen int en heft. Daarnaast is de Belastingdienst verantwoordelijk voor het uitkeren van toeslagen en ziet het toe op de import en export van goederen. Bij laatstgenoemde werkzaamheden wordt met name onderzocht of belasting moet worden betaald over bepaalde goederen en hoe hoog deze belasting is. Niet alle belastingen komen via de Belastingdienst terecht bij het Rijk, ook gemeentes en provincies innen diverse belastingen. De Belastingdienst werkt met name aan het innen van inkomstenbelasting, BTW, loonbelasting, overdrachtsbelasting en erfbelasting.

Naast dat de Belastingdienst verschillende belastingen int, keert het ook toeslagen uit. Hierbij kan worden gedacht aan de zorgtoeslag, kinderbijslag en de huurtoeslag.