Belastingen

Belasting begrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Belastinglek

betekenis & definitie

Het belastinglek is het bedrag dat wegstroomt van het nationaal inkomen door belastingbetalingen. Door het belastinglek stijgt de vraag naar producten niet of niet evenredig aan de stijging van het nationaal inkomen.

Kort gezegd worden belastingen door overheden opgelegd aan haar inwoners om te voorzien in publieke werkzaamheden. In sommige gevallen is de belastingdruk voor bepaalde personen of huishoudens zodanig groot, dat er hierdoor geen stijging in effectieve vraag komt. Dit wordt ook wel een belastinglek genoemd. Een belastinglek wordt over het algemeen veroorzaakt door een, voor velen, te hoog lastenpeil. Een belastinglek kan ervoor zorgen dat de groei van het nationaal product hieronder lijdt.

In de praktijk wordt, naast een belastinglek in de vorm van te hoge lasten, nog een andere betekenis gegeven aan een belastinglek. Men spreekt hiervan indien bijvoorbeeld personen of onderneming naar het buitenland verhuizen, maar wel in Nederland zaken blijven doen. De Nederlandse overheid ontvangt in dat geval te weinig belasting, het geld lekt als het ware weg naar ondernemingen of personen die in andere landen zijn gevestigd.