Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Gepubliceerd op 21-01-2021

Aarde

betekenis & definitie

1. Hemellichaam, waarop wij leven. ’Geologie of aardkunde is de wetenschap die zich bezig houdt met de ontwikkelingsgeschiedenis van de a.

Volgens KANT en LAPLACE is de a. ontstaan door verdichting van een gloeiende nevelmassa. Doorafkoeling ontstond aan de buitenkant een korst van gesteenten. Het s.g. van de a. bedraagt 5,52, het gemiddeld s.g. van Degesteenten is 2,6. De aardkern moet dus uil zwaar materiaal bestaan, men neemt aan, dat dit een nikkel-ijzerlegering is. De veranderingen van de aardkorst (= lithosfeer = buitenste deel van de a.) houden verband met de atmosfeer, welke de a. omgeeft, de hydrosfeer (= het water, dat op de a. voorkomt) en de biosfeer (= planten en dieren, die op en in de a. leven). De lithosfeer of steenschaal bestaat uit stollingsgesteenten, afzettingsgesteenten of sedimenten en metamorphe gesteenten. De scheikundige samenstelling van deze gesteenten is: 59% kiezelzuur, 15% alluminiumoxyde en enkele % ijzeroxyde, magnesiumoxide, calciumoxide, natriumoxide, kaliumoxyde, titaanoxyde, fosforoxyde, mangaanoxyde e.a. stoffen.

De a. heeft een bolvorm, welke aan de polen iets is afgeplat. De a. draait om een denkbeeldige aardas, welke de Noordpool met de Zuidpool verbindt en 12.700 km lang is. Loodrecht op deze as en gaande door het middelpunt der a. staat het equatorvlak, welks omtrek (equator, linie of evenaar) ruim 40.000 km is. De a. beweegt in 365½ dag orn de zon. De weg, die de a. neemt, heet aardbaan. De maan beweegt zich in een maand om de a.

De oppervlakte van De a. bestaat voor bijna ¾ deel uit zee en ¼ deel uit land.Het totale landoppervlak van de a. is 149.000.000 km2. De totale oppervlakte van de a. is 510.000.000 km2 — 16.000 X de oppervlakte van Ned.

2. In de betekenis van 'grond, verstaat men er onder het materiaal waaruit de bodem is opgebouwd. Tuin-a., humeuze voedselrijke grond met een mooie korrelstructuur en enig slib bcva tiend. Blad-a., grond gemengd met vergane bladresten, gebruikt in de tuinbouw. Pot-a., voedselrijke grond bestemd voor bloempotten. A. in de betekenis van materiaal voor pottenbakkers en aardewerkindustrie bestaat uit bepaalde klei- of leemsoorten, welke gekneed worden en soms met ander materiaal worden vermengd.
3. (eetbare a.). In verschillende streken van Indon., en waarschijnlijk ook wel op andere plaatsen in de wereld, stuit men op het gebruik a. te eten. Soms zo maar, soms worden schijfjes zo groot als een muntstuk, gebakken in wat vet. De a. zelf heeft geen smaak, maar is vrij van zand, zodat zij niet knarst tussen de tanden. Zij bestaat uit kleimineralen met een groot absorptievermogen; vermoedelijk werkt zij, ingenomen, ongeveer als noriet. Vooral zwangere vrouwen maken er gebruik van; als zij naar de bron gaan om te wassen, nemen zij uit de zijwand van het dalende pad terloops een flinke lik.