Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Gepubliceerd op 21-01-2021

Biosfeer

betekenis & definitie

De b. is de ruimte, waarin het leven zich afspeelt. Zij omvat dus een deel van de atmosfeer, nl. van de bodemoppervlakte tot aan de kruinen en toppen der bomen ongeveer; voor alles wat vliegt, ligt de grens natuurlijk veel hoger.

En verder een deel van de bodem, nl. van de bodemoppervlakte tot zo diep als de wortels der planten, en de dieren, en micro-organismen de grond ingaan, dus het bovendeel der pedosfeer bevolken. Wat er boven en beneden de b. gebeurt laat zich langs anorganische weg benaderen en bestuderen en verklaren, wat daarbinnen geschiedt, verlangt bovendien biologische kennis en inzicht.