Wat is de betekenis van Aarde?

2021
2022-10-06
Jules Grandgagnage

Schrijver, vertaler

Aarde

Aarde is samen met Vuur, Lucht en Water een van de vier klassieke elementen uit de oude Griekse filosofie. Er werden in het algemeen de kwaliteiten zwaarte, materie en de aardse wereld aan toegeschreven. De theorie van de vier klassieke elementen is terug te voeren op de Griekse filosoof Empedocles, hoewel hun oorsprong waarschijnlijk mythologisch...

Lees verder
2019
2022-10-06
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

aarde

aarde - Zelfstandignaamwoord 1. (astronomie) de wereld, de bewoonbare planeet van ons zonnestelsel De aarde is de derde planeet van de zon. 2. de grond waarin de planten groeien In de tuin lag een hoop aarde. 3. een goed geleidende verbinding t...

Lees verder
2018
2022-10-06
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

aarde

aarde - zelfstandig naamwoord uitspraak: aar-de 1. wereldbol waar wij op wonen ♢ de aarde draait om de zon in het heelal 2. bodemlaag waarin planten en bomen groeien ♢ we hebben de tuin opgehoog...

Lees verder
2017
2022-10-06
Henk van Oort

Lexicon antroposofie

Aarde

Naam van onze planeet, maar ook de naam van de vierde planetaire fase in de scheppingsgeschiedenis van ons zonnestelsel. Na de Oude Saturnus, de Oude Zon en de Oude Maan, volgt de vierde fase, die Aarde genoemd wordt. In deze vierde constellatie zijn aanvankelijk onze zon nog met alle planeten en manen in één geheel opgenomen.

2015
2022-10-06
Bouw- en Vastgoedlexicon

Het Bouw- en Vastgoedlexicon door Hendrik Leurs.

Aarde

Grond als bouwmateriaal, meestal gebruikt als aanvulling rondom de gebouwen om tot op de gewenste hoogte van het bouwperceel te komen.

2009
2022-10-06
Geschiedenis & Samenleving

Geschiedenis & Samenleving

aarde

Planeet van het zonnestelsel, vijf miljard jaar geleden ontstaan uit een hete gas- of stofwolk.

2004
2022-10-06
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema

aarde

- dat brengt/zet geen aarde aan de dijk, dat helpt niets, dat zet geen zoden aan de dijk. Het Franse denken heeft misschien nooit veel aarde aan de dijk gebracht, maar het is altijd aantrekkelijk, sexy en aandoenlijk geweest. - DS, 26-01-2002. Maar ook de inspanningen van die werkgroep zetten weinig aarde aan de dijk als de CVP er niet in s...

Lees verder
2001
2022-10-06
Filosofisch woordenboek

Paul Frentrop - Voor rede vatbaar

Aarde

Omdat de aarde van binnen warmer is dan aan de buitenkant, verschuift de korst. Niet veel. De Atlantische Oceaan bijvoorbeeld, wordt ieder jaar 2,5 centimeter breder. Maar de gevolgen van die minieme beweging zijn voor levende wezens ingrijpend.1 Het schijnt dat bij Rome een paar vulkanen liggen die gemiddeld eens in de 30.000 jaar actief zijn. De...

Lees verder
2000
2022-10-06
Bijbels Lexicon

Door Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart

Aarde

In goede of vruchtbare aarde vallen, in vruchtbare grond vallen (van zaad); (fig.) positief ontvangen worden (van een opmerking, een voorstel e.d.), en, met tegengestelde betekenis: In verkeerde, dorre e.d. aarde vallen, negatief ontvangen worden. In de gelijkenis van de zaaier vergelijkt Jezus het evangelie met zaad, dat verkeerd terecht kan kome...

Lees verder
1998
2022-10-06
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Aarde

de - met een stippellijntje verbinden zijn gevoeg doen.

Lees verder
1997
2022-10-06
Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

aarde

In de vroege Middeleeuwen zwoer men bi der erden ‘bij de aarde’. Om zijn woorden kracht bij te zetten, hoefde men niet altijd bij het allerheiligste te zweren. Naast het aanroepen van God en de heiligen tot getuigen dat men de waarheid sprak, kon men ook zijn toevlucht nemen tot menselijke creaturen en andere wonderbaarlijke voor...

Lees verder
1993
2022-10-06
Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Aarde

De planeet waarop we leven. Vanaf de zon gerekend, is het de derde planeet. Het zonnestelsel waarvan de aarde deel uitmaakt, ontstond ongeveer 5 miljard jaar geleden; de aarde als één van de negen planeten iets later, nl. 4,7 miljard jaar geleden. Voor de verklaring van het ontstaan van de aarde wordt veelal de nevelhypothese gebruikt. Bij deze hyp...

Lees verder
1992
2022-10-06
Symbolen

Hans Biedermann

aarde

is in de klassieke traditie een van de vier elementen en een symbolisch rijk beladen begrip (‘in goede aarde vallen’, ‘veel voeten in de aarde hebben’, e.d.). In oude wereldbeelden wordt de aarde vaak belichaamd door een moedergodin (Moeder Aarde; Gr.

1984
2022-10-06
Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

aarde

(1) De totale oppervlakte van de aarde bedraagt ca. 510 mln. km2, waarvan ruim een kwart wordt ingenomen door land. De aarde draait om de aardas, de denkbeeldige verbinding tussen noordpool en zuidpool. Het vlak loodrecht op de aardas wordt equatorvlak genoemd. De omtrek van dit vlak, de evenaar, is ruim 40 000 km; de straal van de aarde in het equ...

Lees verder
1981
2022-10-06
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Aarde

1. Zij is de derde planeet in ons zonnestelsel en kent binnen dit stelsel een dubbele beweging: in 24 uren draait zij eenmaal om haar eigen as, en in de tijdsduur van een jaar beweegt zij zich tevens van west naar oost om de zon. Doordat de aardas schuin staat, wordt in de ene helft van het jaar het zuidelijk halfrond meer door de zon besche...

Lees verder
1974
2022-10-06
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

aarde

materiaal waaruit de bodem is samengesteld. Tuinaarde: humeuze, voedselrijke grond met goede korrelstructuur en wat slib. Bladaarde: grond vermengd met vergane bladresten. Potaarde: voedselrijke grond bestemd voor bloempotten.

Lees verder
1963
2022-10-06
Surinaams woordenboek

J. van Donselaar

aarde

(de, -(s)), (ook:) naam voor een aantal soorten harder behorende tot het genus Mugil: spoelvorige, zilvergrijze vissen met een donkere rug, waaronder de kweriman. Zie BN 120: 17; 1980. Etym.: Het zou, evenals het syn. ader, ontstaan kunnen zijn uit veroud. AN aarder of uit harder. Vgl. ook de S naam: adri.

Lees verder
1955
2022-10-06
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

AARDE

zie Kosmos.

1954
2022-10-06
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Aarde

1. Hemellichaam, waarop wij leven. ’Geologie of aardkunde is de wetenschap die zich bezig houdt met de ontwikkelingsgeschiedenis van de a. Volgens KANT en LAPLACE is de a. ontstaan door verdichting van een gloeiende nevelmassa. Doorafkoeling ontstond aan de buitenkant een korst van gesteenten. Het s.g. van de a. bedraagt 5,52, het gemiddeld s...

Lees verder
1952
2022-10-06
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Aarde

s., ierde; (grond), modder, groun; terbestellen, bi-ierdigje, bigrave, opdrage, to hôf bringe, weibringe; met (bij)vullen, (oan)ierdzje.