Wat is de betekenis van Aarde?

2019
2021-07-25
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

aarde

aarde - Zelfstandignaamwoord 1. (astronomie) de wereld, de bewoonbare planeet van ons zonnestelsel De aarde is de derde planeet van de zon. 2. de grond waarin de planten groeien In de tuin lag een hoop aarde. 3. een goed geleidende verbinding t...

Lees verder
2018
2021-07-25
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

aarde

aarde - zelfstandig naamwoord uitspraak: aar-de 1. wereldbol waar wij op wonen ♢ de aarde draait om de zon in het heelal 2. bodemlaag waarin planten en bomen groeien ♢ we hebben de tuin opgehoog...

Lees verder
2017
2021-07-25
Henk van Oort

Lexicon antroposofie

Aarde

Naam van onze planeet, maar ook de naam van de vierde planetaire fase in de scheppingsgeschiedenis van ons zonnestelsel. Na de Oude Saturnus, de Oude Zon en de Oude Maan, volgt de vierde fase, die Aarde genoemd wordt. In deze vierde constellatie zijn aanvankelijk onze zon nog met alle planeten en manen in één geheel opgenomen.

2015
2021-07-25
Bouw- en Vastgoedlexicon

Het Bouw- en Vastgoedlexicon door Hendrik Leurs.

Aarde

Grond als bouwmateriaal, meestal gebruikt als aanvulling rondom de gebouwen om tot op de gewenste hoogte van het bouwperceel te komen.

2009
2021-07-25
Geschiedenis & Samenleving

Geschiedenis & Samenleving

aarde

Planeet van het zonnestelsel, vijf miljard jaar geleden ontstaan uit een hete gas- of stofwolk.

2001
2021-07-25
Filosofisch woordenboek

Paul Frentrop - Voor rede vatbaar

Aarde

Omdat de aarde van binnen warmer is dan aan de buitenkant, verschuift de korst. Niet veel. De Atlantische Oceaan bijvoorbeeld, wordt ieder jaar 2,5 centimeter breder. Maar de gevolgen van die minieme beweging zijn voor levende wezens ingrijpend.1 Het schijnt dat bij Rome een paar vulkanen liggen die gemiddeld eens in de 30.000 jaar actief zijn. De...

Lees verder
2000
2021-07-25
Bijbels Lexicon

Door Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart

Aarde

In goede of vruchtbare aarde vallen, in vruchtbare grond vallen (van zaad); (fig.) positief ontvangen worden (van een opmerking, een voorstel e.d.), en, met tegengestelde betekenis: In verkeerde, dorre e.d. aarde vallen, negatief ontvangen worden. In de gelijkenis van de zaaier vergelijkt Jezus het evangelie met zaad, dat verkeerd terecht kan kome...

Lees verder
1998
2021-07-25
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Aarde

de - met een stippellijntje verbinden zijn gevoeg doen.

Lees verder
1997
2021-07-25
Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

aarde

In de vroege Middeleeuwen zwoer men bi der erden ‘bij de aarde’. Om zijn woorden kracht bij te zetten, hoefde men niet altijd bij het allerheiligste te zweren. Naast het aanroepen van God en de heiligen tot getuigen dat men de waarheid sprak, kon men ook zijn toevlucht nemen tot menselijke creaturen en andere wonderbaarlijke voor...

Lees verder
1993
2021-07-25
Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Aarde

De planeet waarop we leven. Vanaf de zon gerekend, is het de derde planeet. Het zonnestelsel waarvan de aarde deel uitmaakt, ontstond ongeveer 5 miljard jaar geleden; de aarde als één van de negen planeten iets later, nl. 4,7 miljard jaar geleden. Voor de verklaring van het ontstaan van de aarde wordt veelal de nevelhypothese gebruikt. Bij deze hyp...

Lees verder
1992
2021-07-25
Symbolen

Hans Biedermann

aarde

is in de klassieke traditie een van de vier elementen en een symbolisch rijk beladen begrip (‘in goede aarde vallen’, ‘veel voeten in de aarde hebben’, e.d.). In oude wereldbeelden wordt de aarde vaak belichaamd door een moedergodin (Moeder Aarde; Gr.

1984
2021-07-25
Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

aarde

(1) De totale oppervlakte van de aarde bedraagt ca. 510 mln. km2, waarvan ruim een kwart wordt ingenomen door land. De aarde draait om de aardas, de denkbeeldige verbinding tussen noordpool en zuidpool. Het vlak loodrecht op de aardas wordt equatorvlak genoemd. De omtrek van dit vlak, de evenaar, is ruim 40 000 km; de straal van de aarde in het equ...

Lees verder
1981
2021-07-25
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Aarde

1. Zij is de derde planeet in ons zonnestelsel en kent binnen dit stelsel een dubbele beweging: in 24 uren draait zij eenmaal om haar eigen as, en in de tijdsduur van een jaar beweegt zij zich tevens van west naar oost om de zon. Doordat de aardas schuin staat, wordt in de ene helft van het jaar het zuidelijk halfrond meer door de zon besche...

Lees verder
1974
2021-07-25
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

aarde

materiaal waaruit de bodem is samengesteld. Tuinaarde: humeuze, voedselrijke grond met goede korrelstructuur en wat slib. Bladaarde: grond vermengd met vergane bladresten. Potaarde: voedselrijke grond bestemd voor bloempotten.

Lees verder
1955
2021-07-25
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

AARDE

zie Kosmos.

1954
2021-07-25
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Aarde

1. Hemellichaam, waarop wij leven. ’Geologie of aardkunde is de wetenschap die zich bezig houdt met de ontwikkelingsgeschiedenis van de a. Volgens KANT en LAPLACE is de a. ontstaan door verdichting van een gloeiende nevelmassa. Doorafkoeling ontstond aan de buitenkant een korst van gesteenten. Het s.g. van de a. bedraagt 5,52, het gemiddeld s...

Lees verder
1952
2021-07-25
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Aarde

s., ierde; (grond), modder, groun; terbestellen, bi-ierdigje, bigrave, opdrage, to hôf bringe, weibringe; met (bij)vullen, (oan)ierdzje.

1950
2021-07-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Aarde

v. (mv. aarden in de bet. aardbollen of soorten van aarde), 1. de planeet die wij bewonen; 2. aardbodem ; — op aarde zijn, verkeren, zich onder de levenden bevinden; — over of boven aarde staan, nog onbegraven zijn; — ter aarde bestellen, begraven; — in de schoot der aarde, in het graf; (o...

Lees verder
1949
2021-07-25
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Aarde

(1) stofnaam, z grond; (2) [astronom. aanduiding § of -^] een der negen planeten van ons zonnestelsel (z planeet); onder deze de 3e in afstand tot de zon, en in grootte drie er van overtreffend maar veel kleiner dan de overige vier. De A. is een aan de polen afgeplatte bol, met een straal aan de evenaar van 6.377,397 km (aan de polen van 6.356...

Lees verder
1933
2021-07-25
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Aarde

aan de → polen afgeplatte hol van ± 12 735 km doorsnee en met een oppervlakte van 500 millioen km2 (29,2% land', die als derde der binnen → planeten v/d zon af op een gem. afstand van ± 150 millioen km v/d zon met een snelheid van 30 km per sec m 365 dagen, 5 uur, 48 min en 46 sec om de zon en tegelijkertijd in tegenges...

Lees verder