Wat is de betekenis van Aarde?

2024-02-22
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

aarde

aarde - Zelfstandignaamwoord 1. (astronomie) de wereld, de bewoonbare planeet van ons zonnestelsel De aarde is de derde planeet van de zon. 2. de grond waarin de planten groeien In de tuin lag een hoop aarde. 3. een goed geleidende verbinding t...

2024-02-22
Jules Grandgagnage

Schrijver op Ensie

Aarde

Aarde is samen met Vuur, Lucht en Water een van de vier klassieke elementen uit de oude Griekse filosofie. Er werden in het algemeen de kwaliteiten zwaarte, materie en de aardse wereld aan toegeschreven. De theorie van de vier klassieke elementen is terug te voeren op de Griekse filosoof Empedocles, hoewel hun oorsprong waarschijnlijk mythologisch...

2024-02-22
Bijbels Lexicon

Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart (2017)

Aarde

In goede of vruchtbare aarde vallen, in vruchtbare grond vallen (van zaad); (fig.) positief ontvangen worden (van een opmerking, een voorstel e.d.), en, met tegengestelde betekenis: In verkeerde, dorre e.d. aarde vallen, negatief ontvangen worden. In de gelijkenis van de zaaier vergelijkt Jezus het evangelie met zaad, dat verkeerd terecht kan kome...

2024-02-22
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

aarde

aarde - zelfstandig naamwoord uitspraak: aar-de 1. wereldbol waar wij op wonen ♢ de aarde draait om de zon in het heelal 2. bodemlaag waarin planten en bomen groeien ♢ we hebben de tuin opgehoog...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-22
Brabants Handwoordenboek

Prof. dr. Jos Swanenberg (2015)

aarde

(ww) zich thuis voelen BM.

2024-02-22
Bouw- en Vastgoedlexicon

Hendrik Leurs (2015)

Aarde

Grond als bouwmateriaal, meestal gebruikt als aanvulling rondom de gebouwen om tot op de gewenste hoogte van het bouwperceel te komen.

2024-02-22
Lexicon antroposofie

Henk van Oort (2010)

Aarde

Naam van onze planeet, maar ook de naam van de vierde planetaire fase in de scheppingsgeschiedenis van ons zonnestelsel. Na de Oude Saturnus, de Oude Zon en de Oude Maan, volgt de vierde fase, die Aarde genoemd wordt. In deze vierde constellatie zijn aanvankelijk onze zon nog met alle planeten en manen in één geheel opgenomen.

2024-02-22
Geschiedenis & Samenleving

Cees van der Kooij & Marjan de Groot-Reuvekamp (2009)

aarde

Planeet van het zonnestelsel, vijf miljard jaar geleden ontstaan uit een hete gas- of stofwolk.

2024-02-22
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

aarde

- dat brengt/zet geen aarde aan de dijk, dat helpt niets, dat zet geen zoden aan de dijk. Het Franse denken heeft misschien nooit veel aarde aan de dijk gebracht, maar het is altijd aantrekkelijk, sexy en aandoenlijk geweest. - DS, 26-01-2002. Maar ook de inspanningen van die werkgroep zetten weinig aarde aan de dijk als de CVP er niet in s...

2024-02-22
Filosofisch woordenboek

Paul Frentrop (2001)

Aarde

Omdat de aarde van binnen warmer is dan aan de buitenkant, verschuift de korst. Niet veel. De Atlantische Oceaan bijvoorbeeld, wordt ieder jaar 2,5 centimeter breder. Maar de gevolgen van die minieme beweging zijn voor levende wezens ingrijpend.1 Het schijnt dat bij Rome een paar vulkanen liggen die gemiddeld eens in de 30.000 jaar actief zijn. De...

2024-02-22
Dromen encyclopedie

Fink (1998)

Aarde

Een archetypisch symbool dat herinnert aan de griekse godin Gaia, die met een volle boezem uit de chaos opsteeg. De moederlijke schoot die nieuw leven belooft. Wie in de droom aarde omspit, wil in de waaktoestand z’n standpunt bevestigen, dus dieper in de dingen indringen. Degene die aarde eet, zou zich meer om aardse dingen moeten bekommeren...

2024-02-22
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc de Coster (1998)

Aarde

de - met een stippellijntje verbinden zijn gevoeg doen.

2024-02-22
Vloeken lexicon

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg (1997)

aarde

In de vroege Middeleeuwen zwoer men bi der erden ‘bij de aarde’. Om zijn woorden kracht bij te zetten, hoefde men niet altijd bij het allerheiligste te zweren. Naast het aanroepen van God en de heiligen tot getuigen dat men de waarheid sprak, kon men ook zijn toevlucht nemen tot menselijke creaturen en andere wonderbaarlijke voor...

2024-02-22
Prisma van het weer

Peter Timofeeff (1993)

Aarde

De planeet waarop we leven. Vanaf de zon gerekend, is het de derde planeet. Het zonnestelsel waarvan de aarde deel uitmaakt, ontstond ongeveer 5 miljard jaar geleden; de aarde als één van de negen planeten iets later, nl. 4,7 miljard jaar geleden. Voor de verklaring van het ontstaan van de aarde wordt veelal de nevelhypothese gebruikt. Bij deze hyp...

2024-02-22
Prisma van de symbolen

Hans Biedermann (1992)

aarde

is in de klassieke traditie een van de vier elementen en een symbolisch rijk beladen begrip (‘in goede aarde vallen’, ‘veel voeten in de aarde hebben’, e.d.). In oude wereldbeelden wordt de aarde vaak belichaamd door een moedergodin (Moeder Aarde; Gr.

2024-02-22
Droom lexicon

G. Senger (1985)

Aarde

Met aarde wordt het moederlijke, het aardse bedoeld. Dit symbool stelt de eenvoudige vereisten van het gewone leven op de voorgrond. Soms wordt in de droom geëist dat u aarde eet. Uw onderbewustzijn deelt u dan mee dat u het aardse in u moet opnemen en niet moet aarzelen de alledaagsheid van het leven te aanvaarden, ten einde zijn schatten te...

2024-02-22
Encyclopedie van het milieu

Oosthoek (1984)

aarde

(1) De totale oppervlakte van de aarde bedraagt ca. 510 mln. km2, waarvan ruim een kwart wordt ingenomen door land. De aarde draait om de aardas, de denkbeeldige verbinding tussen noordpool en zuidpool. Het vlak loodrecht op de aardas wordt equatorvlak genoemd. De omtrek van dit vlak, de evenaar, is ruim 40 000 km; de straal van de aarde in het equ...

2024-02-22
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Aarde

1. Zij is de derde planeet in ons zonnestelsel en kent binnen dit stelsel een dubbele beweging: in 24 uren draait zij eenmaal om haar eigen as, en in de tijdsduur van een jaar beweegt zij zich tevens van west naar oost om de zon. Doordat de aardas schuin staat, wordt in de ene helft van het jaar het zuidelijk halfrond meer door de zon besche...

2024-02-22
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

aarde

(Geen) aarde aan de dijk brengen, (geen) zoden aan de dijk brengen of zetten, (niets) helpen. Al dat piekeren onderweg had ten slotte niet veel aarde aan den dijk gebracht. Hij moest vlug wat verzinnen of anders..., VANDEN MAELDERE 1946, 67. (Zij) deden hun best om door verhoogde werkkracht te redden wat te redden viel, maar dit brach...

2024-02-22
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

aarde

materiaal waaruit de bodem is samengesteld. Tuinaarde: humeuze, voedselrijke grond met goede korrelstructuur en wat slib. Bladaarde: grond vermengd met vergane bladresten. Potaarde: voedselrijke grond bestemd voor bloempotten.