Wat is de betekenis van Aarde?

2019
2020-12-01
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

aarde

aarde - Zelfstandignaamwoord 1. (astronomie) de wereld, de bewoonbare planeet van ons zonnestelsel De aarde is de derde planeet van de zon. 2. de grond waarin de planten groeien In de tuin lag een hoop aarde. 3. een goed geleidende verbinding t...

Lees verder
2018
2020-12-01
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

aarde

aarde - zelfstandig naamwoord uitspraak: aar-de 1. wereldbol waar wij op wonen ♢ de aarde draait om de zon in het heelal 2. bodemlaag waarin planten en bomen groeien ♢ we hebben de tuin opgehoog...

Lees verder
2017
2020-12-01
Henk van Oort

Lexicon antroposofie

Aarde

Naam van onze planeet, maar ook de naam van de vierde planetaire fase in de scheppingsgeschiedenis van ons zonnestelsel. Na de Oude Saturnus, de Oude Zon en de Oude Maan, volgt de vierde fase, die Aarde genoemd wordt. In deze vierde constellatie zijn aanvankelijk onze zon nog met alle planeten en manen in één geheel opgenomen.

2015
2020-12-01
Bouw- en Vastgoedlexicon

Het Bouw- en Vastgoedlexicon door Hendrik Leurs.

Aarde

Grond als bouwmateriaal, meestal gebruikt als aanvulling rondom de gebouwen om tot op de gewenste hoogte van het bouwperceel te komen.

2009
2020-12-01
Geschiedenis & Samenleving

Geschiedenis & Samenleving

aarde

Planeet van het zonnestelsel, vijf miljard jaar geleden ontstaan uit een hete gas- of stofwolk.

2001
2020-12-01
Filosofisch woordenboek

Paul Frentrop - Voor rede vatbaar

Aarde

Omdat de aarde van binnen warmer is dan aan de buitenkant, verschuift de korst. Niet veel. De Atlantische Oceaan bijvoorbeeld, wordt ieder jaar 2,5 centimeter breder. Maar de gevolgen van die minieme beweging zijn voor levende wezens ingrijpend.1 Het schijnt dat bij Rome een paar vulkanen liggen die gemiddeld eens in de 30.000 jaar actief zijn. De...

Lees verder
2000
2020-12-01
Bijbels Lexicon

Door Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart

Aarde

In goede of vruchtbare aarde vallen, in vruchtbare grond vallen (van zaad); (fig.) positief ontvangen worden (van een opmerking, een voorstel e.d.), en, met tegengestelde betekenis: In verkeerde, dorre e.d. aarde vallen, negatief ontvangen worden. In de gelijkenis van de zaaier vergelijkt Jezus het evangelie met zaad, dat verkeerd terecht kan kome...

Lees verder
1998
2020-12-01
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Aarde

de - met een stippellijntje verbinden zijn gevoeg doen.

Lees verder
1997
2020-12-01
Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

aarde

In de vroege Middeleeuwen zwoer men bi der erden ‘bij de aarde’. Om zijn woorden kracht bij te zetten, hoefde men niet altijd bij het allerheiligste te zweren. Naast het aanroepen van God en de heiligen tot getuigen dat men de waarheid sprak, kon men ook zijn toevlucht nemen tot menselijke creaturen en andere wonderbaarlijke voor...

Lees verder
1993
2020-12-01
Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Aarde

De planeet waarop we leven. Vanaf de zon gerekend, is het de derde planeet. Het zonnestelsel waarvan de aarde deel uitmaakt, ontstond ongeveer 5 miljard jaar geleden; de aarde als één van de negen planeten iets later, nl. 4,7 miljard jaar geleden. Voor de verklaring van het ontstaan van de aarde wordt veelal de nevelhypothese gebruikt. Bij deze hyp...

Lees verder
1992
2020-12-01
Symbolen

Hans Biedermann

aarde

is in de klassieke traditie een van de vier elementen en een symbolisch rijk beladen begrip (‘in goede aarde vallen’, ‘veel voeten in de aarde hebben’, e.d.). In oude wereldbeelden wordt de aarde vaak belichaamd door een moedergodin (Moeder Aarde; Gr.

1974
2020-12-01
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

aarde

materiaal waaruit de bodem is samengesteld. Tuinaarde: humeuze, voedselrijke grond met goede korrelstructuur en wat slib. Bladaarde: grond vermengd met vergane bladresten. Potaarde: voedselrijke grond bestemd voor bloempotten.

Lees verder
1955
2020-12-01
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

AARDE

zie Kosmos.

1949
2020-12-01
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Aarde

(1) stofnaam, z grond; (2) [astronom. aanduiding § of -^] een der negen planeten van ons zonnestelsel (z planeet); onder deze de 3e in afstand tot de zon, en in grootte drie er van overtreffend maar veel kleiner dan de overige vier. De A. is een aan de polen afgeplatte bol, met een straal aan de evenaar van 6.377,397 km (aan de polen van 6.356...

Lees verder
1936
2020-12-01
Koenen woordenboek

Koenen woordenboek 1936

aarde

v. (1 de door ons bewoonde planeet; 2 de begane grond; 3 aardstof; 4 aardsoort): 1 de met haar wachter, de maan; 2 ter aarde werpen; 3 droge, mulle -; 4 kleiachtige -; Engelse—, bruin-grijze delfstof o. a. gebruikt bij het polijsten van metalen; nog: zegsw. in goede — vallen, gunstig terecht komen, goed opgenomen worden; ter —...

Lees verder
1928
2020-12-01
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Aarde

De grote knikker, waarop wij leven. Mooier dan het mooiste meisjesboek, dat gezellige kostschoolavonturen beschrijft, boeiender dan het boeiendste Indianenverhaal, waarin je genieten kunt van strijd en overwinning, van moed en doodsverachting, van woeste tonelen tussen wilde volksstammen en leeuwen en tijgers in de oerwouden, mooier en boeiender no...

Lees verder
1926
2020-12-01
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Aarde

I. Over de gestalte der aarde oordeelen de Bijbelschrijvers evenals de schrijvers der oude volken naar den schijn. Zij spreken van de aarde als van een schijf (Jes. 40 : 22), die op de wateren der zee rust en aan welker einden, welke God alleen ziet (Job 28 : 24), de zon opkomt en ondergaat (Ps. 19 : 7). Dit verwondere ons niet. De heilige schrijv...

Lees verder
1916
2020-12-01
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Aarde

Aarde of grond, gewoonlijk een mengsel van zand met klei, eenig veen of andere organische stoffen. Heeft klei de overhand, dan spreekt men van kleigrond, bestaat de aarde hoofdzakelijk uit zand, dan noemt men ze zandgrond, is ze meerendeels veen, dan is het veengrond en aarde met zeer veel plantaardige en organische bestanddeelen noemt men teelaard...

Lees verder
1898
2020-12-01
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Aarde

AARDE, AARD, v. (mv. AARDEN = aardbollen; soorten van aarde); de planeet die wij bewonen, aardbodem; — op aarde zijn, verkeeren, zich onder de levenden bevinden; — over of boven aarde staan, nog onbegraven zijn; — ter aarde bestellen, begraven; — in den schoot der aarde, in het graf; (ook) nog in den grond bedolven, nog ni...

Lees verder
1870
2020-12-01
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Aarde

De aarde, door de Ouden onder de namen gaea en tellus wel eens persoonlijk voorgesteld en met den eernaam van voedende moeder (alma mater) bestempeld, is eene der dwaalsterren (planeten), die zich om de zon bewegen en met deze het zonnestelsel vormen. Zij is daarenboven de woonplaats van den mensch en het tooneel zijne...

Lees verder