Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Gepubliceerd op 18-11-2021

Lithosfeer

betekenis & definitie

We kunnen ons de m.o.m. bolvormige aarde omgeven denken door verschillende lagen of schalen: sferen. We spreken van b.v. atmosfeer, d.i. de dampkring die de aarde omgeeft; hydrosfeer, d.i. de schaal waarin water voorkomt; biosfeer, d.i. de laag waar de levende wezens kunnen bestaan.

Onder l. verstaan we dan de vaste aardkorst (Grieks sphaira sfeer, bol; lithos= steen).