Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Gepubliceerd op 17-11-2021

S.g

betekenis & definitie

Gebruikelijke afkorting voor soortelijkgewicht.