Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Leenvermogen

betekenis & definitie

Het leenvermogen is een maatstaf binnen de bedrijfsvoering om de financiële gezondheid van een onderneming mee te beoordelen. Het leenvermogen is ook wel de verhouding tussen de kasstroom en het rentedragend vermogen of vreemd vermogen.

Binnen de accounting kan een onderneming op basis van verschillende indicatoren worden beoordeeld. Een van deze indicatoren is het zogenaamde leenvermogen. Door het leenvermogen te berekenen kan men achterhalen in hoeverre een onderneming in staat is om de schulden die het heeft af te betalen. In de praktijk wordt voor het leenvermogen ook wel de solvabiliteit als maatstaf gebruikt.

Het leenvermogen kan worden berekend door de verhouding tussen de kasstroom en de uitstaande leningen waarover rente moet worden betaald. In de praktijk wordt hierbij gesteld dat het leenvermogen niet hoger mag zijn dan vier. Indien het leenvermogen lager is dan vier, heeft de onderneming voldoende financiële middelen in de kasstroom om schulden af te lossen. Indien het leenvermogen hoger is dan vier, heeft de onderneming te weinig financiële middelen in de kasstroom om de schulden af te lossen.

Stel dat een onderneming een rentedragend vermogen, oftewel uitstaande schulden, heeft van 225.000 euro. In de kas zit 63.000 euro. Het leenvermogen is de verhouding tussen het rentedragend vermogen en de financiële middelen die beschikbaar zijn. Het leenvermogen is in dit voorbeeld dus ongeveer 3,57 (225.000 / 63.000), wat betekent dat de betreffende onderneming voldoende in staat is om met de financiële middelen uit de kasstroom, het rentedragend vermogen af te betalen.