Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Accounting

betekenis & definitie

Accounting zijn in brede zin de activiteiten die behoren bij het meten, verwerken en communiceren van financiële informatie binnen ondernemingen of andere organisaties. De personen die deze activiteiten uitvoeren, worden accountants genoemd.

De eerste bedrijfsactiviteiten die kunnen worden gezien als accounting, werden uitgevoerd door de Italiaanse wiskundige Luca Pacioli in de 15e eeuw. De eerste bekende werken over accounting en boekhouding zijn door Pacioli geschreven. In de huidige tijd is accounting een overkoepelende term geworden voor diverse soorten accounting. Over het algemeen geldt dat bij al deze vormen van accounting de voornaamste activiteiten het documenteren van de financiële prestaties en verplichtingen van een onderneming of organisatie. Voorbeelden van vormen van accounting zijn financiële accounting, management accounting en belasting accounting.

De meeste voorkomende vorm van accounting is financiële accounting. De werkzaamheden omtrent financiële accounting hebben met name betrekking op het controleren en opstellen van rapporten waarin de financiële prestaties van een onderneming worden gepresenteerd. Ondernemingen vanaf een bepaalde grootte zijn wettelijk verplicht dit door een erkend accountant te laten doen. Het is daarnaast gebruikelijk dat een accountant deze rapporten presenteert aan aandeelhouders en andere belanghebbenden.

Hoewel de meeste voorkomende activiteiten bij accounting zouden moeten zorgen voor transparantie in de bedrijfsvoering, heeft het in het verleden ook tot schandalen geleid. Een bekend voorbeeld hiervan is het Enron schandaal uit 2001, waarbij de afdeling accounting de financiële prestaties van de onderneming structureel beter liet lijken dan dat ze daadwerkelijk waren. Toen dit aan het licht kwam, had dit grote gevolgen voor de effectenbeurzen en de financiële producten die daar worden verhandeld.