Vermogen betekenis & definitie

Het vermogen van een onderneming is de waarde van het totaal aan activa dat in de onderneming geïnvesteerd is. Deze activa zijn bij een horizontale balans terug te vinden aan de debetzijde. Aan de creditzijde staat vermeld op welke manier deze activa gefinancierd zijn.

Het vermogen van een onderneming bestaat uit het totaal aan activa dat in de onderneming geïnvesteerd is. Voorbeelden hiervan zijn gebouwen, machines, voorraden maar ook kas- en bankgeld.

De waarde die wordt toegerekend aan activa hangt af van het systeem van waardering wat de onderneming heeft gekozen. Dit geldt in het bijzonder voor activa die regelmatig vervangen moeten worden, zoals handelsgoederen.

Voor de continuïteit van een onderneming is het van belang dat het oorspronkelijke vermogen in stand blijft en niet wordt aangetast door bijvoorbeeld prijsstijgingen. Er vindt daarom regelmatig herwaardering plaats van activa. Op deze manier heeft de onderneming een inzicht van wat het vermogen op dat moment waard is.

Een onderneming is continu zoekende naar de meest gunstige vermogenssamenstelling. Dit probleem staat ook wel bekend als het investeringsprobleem. Aangezien investeringen zich moeten terugverdienen en dus een onderdeel van de toekomst vormen, houden deze altijd een zeker risico in. Daarbij speelt ook nog de vraag hoe de investering het best gefinancierd kan worden. Bij grotere bedrijven houdt een accountant zich bezig met deze problemen.