Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Kasstroom

betekenis & definitie

De kasstroom is een term binnen de bedrijfsvoering waarmee wordt verwezen naar de in- en uitstroom van liquide middelen. De kasstroom kan zowel negatief als positief zijn, waarbij respectievelijk de uitgaven groter zijn dan de inkomsten en andersom.

De kasstroom geeft alle uitgaven en ontvangsten weer binnen een onderneming. De kasstroom kan betrekking hebben op een bepaalde periode, maar ook op een bepaald project of op een specifieke afdeling binnen een onderneming. Hierbij heeft de kasstroom betrekking op alle in- en uitstroom van zowel chartaal, fysiek geld, als giraal.

Veel ondernemingen berekenen de kasstroom op basis van uitgaven en ontvangsten. Hierbij wordt, even simpel gesteld, een rekensom gemaakt van alle liquide middelen die een onderneming verlaten en binnenkomen. Hieromtrent is de kasstroom een weergave van de geldstromen van een onderneming.

In de meer traditionele modellen van winstberekening wordt een onderscheid gemaakt tussen uitgaven en ontvangsten enerzijds en kosten en opbrengsten anderzijds. Waar de uitgaven en ontvangsten betrekking hebben op de kasstroom, hebben de kosten en opbrengsten betrekking op de nettowinst. Door dit onderscheid is het mogelijk dat een onderneming een negatieve kasstroom heeft, maar een positieve nettowinst. Dit kan voorkomen wanneer een onderneming een product heeft verkocht aan een klant, maar het geld dat de klant hiervoor moet betalen nog niet is overgemaakt. Doordat de koop rond is, worden de opbrengsten ervan bij de winst opgeteld. Het geld is echter nog niet binnen, waardoor het niet bij de ontvangsten hoort en daarmee niet tot de kasstroom behoort.