Synoniemen van maatstaf

2019-10-23

maatstaf

maatstaf - zelfstandig naamwoord uitspraak: maat-staf 1. waar mensen zich aan moeten houden ♢dat Thea het doet is geen maatstaf Zelfstandig naamwoord: maat-staf de maatstaf de maatstaven Synoniemen norm, regel

2019-10-23

maatstaf

maatstaf - Zelfstandignaamwoord 1. eenheid, grootheid, standaardnorm of criterium waaraan iets anders (bijv. een andere grootheid) wordt afgemeten Wat is de maatstaf voor rijkdom in de Islam? Succes is een maatstaf voor geluk geworden. Voor nauwkeurige lengtemetingen wordt vaak gebruik gemaakt van een laser, waarbij de golflengte van licht als maatstaf...

2019-10-23

Maatstaf

Maatstaf m. (...staven), maatstok, (fig.) schaal, grondslag waarnaar men iets vergelijkt, regel, richtsnoer (waarnaar gehandeld wordt): dit is een exceptioneel geval en mag niet als maatstaf worden aangenomen; — een anderen maatstaf aanleggen, anders beoordeelen; dat is geen zuivere maatstaf, daarnaar mag men iets niet beoordeelen.

2019-10-23

Maatstaf

Maatstaf - in de werkelijkheid een werktuig om er mede te meten, een staaf, een lat, waarop de als eenheid aangenomen maat is aangegeven met of zonder haar onderverdeelingen, en die een of meermalen die maat aangeeft, in figuurlijken zin de norm, waarnaar men zaken of personen, hunne eigenschappen, vergelijkt en afmeet.