Wat is de betekenis van verhouding?

2023-05-30
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

verhouding

verhouding - Zelfstandignaamwoord 1. (wiskunde) een verband in de vorm van een breuk tussen getalsmatige grootheden De verhouding Franstaligen over Nederlandstaligen in België is 4/6. 2. de betrekking van personen onderling Er heerste een gespannen verhouding...

Lees verder
2023-05-30
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

verhouding

verhouding - zelfstandig naamwoord uitspraak: ver-hou-ding 1. onderlinge betrekking tussen zaken of mensen ♢ de verhouding tussen de chef en de werknemers is prima 1. een verhouding hebben [een lie...

Lees verder

Direct toegang tot alle 16 resultaten over verhouding?

Word nu vriend van Ensie
2023-05-30
Woordenboek Van Eufemismen

Marc de Coster (2004)

verhouding

Geheime liefdesverhouding; buitenechtelijke relatie. Meestal met de onderliggende gedachte dat er ook seks aan te pas komt. Zie ook: liaison*; romance*. Dit is nu net het verschil tussen een manager die een stiekeme verhouding begint met een secretaresse en een professor die het aanlegt met een studente. NRC Handelsblad, 30-05-91 Een jonge...

Lees verder
2023-05-30
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

verhouding

in de wiskunde: een verhoudingsvergelijking b.v. 6 : 9 = 2 : 3; het produkt van de buitenste leden is gelijk aan het produkt van de binnenste leden 2 x 9 = 6 X 3.

2023-05-30
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Verhouding

s., forhâlding; intot, neffens; naar, navenant.

2023-05-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Verhouding

v. (-en), 1. betrekking van grootheden onderling als zodanig, in een vergelijking uitgedrukt: de verhouding van 6 tot 18 is als 1 tot 3 ; het quotiënt is de uitdrukking van een verhouding; de verhouding van of tussen die grootheden is bekend; 2. (mv.) de afmetingen van een zaak in betrekking tot elkaar : de verhoudingen van een...

Lees verder
2023-05-30
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Verhouding

quotiënt, getal aangevend hoeveel maal de ene grootheid in de andere begrepen is.

2023-05-30
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

verhouding

v. verhoudingen (onderlinge betrekking tussen personen, getallen, afmetingen): naar verhouding, van, naar evenredigheid; dat staat in geen verhouding tot zijn verdienste; buiten verhouding tot zijn kennis staan; de verhouding tussen vader en zoon was slecht, verstandhouding.

2023-05-30
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Verhouding

1° Architectuur. V. of proportie is de betrekking, welke bestaat tusschen de uitgebreidheid van een ding in verschillende richtingen, bijv. tusschen lengte (hoogte) en breedte van een rechthoekige figuur (gevel, wand, vloer, zoldering, raam, deur). Een rechtstreeksche betrekking kan slechts bestaan tusschen soortgelijke dingen; een rechtstreeks...

Lees verder
2023-05-30
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

verhouding

(vər’houding) v. (-en) I. Eig. 1. Algm. het zich verhouden. 2. Wisk. verhouding van grootheden onderling : de van 3 tot 9 is als 1 tot 3. II. Metn. verhoudingen [wat zich onderling verhoudt] afmetingen : de -en van een gebouw. III. Metf. [van I] 1. evenredigheid : naar van de inkomsten. 2. betrekking : onze is vriendschappelijk.

Lees verder
2023-05-30
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Verhouding

Verhouding - betrekking van iets tot iets anders. Rekenkunstige v. van twee getallen: hun verschil, zoo is 8—4 = 4 de rekenk. v. van de getallen 8 en 4, de termen dier v. geheeten, waarvan 8 de voorgaande en 4 de volgende term is. De rekenk. v. van twee getallen verandert niet, als men bij elk dier getallen hetzelfde getal optelt of daarvan aftrekt...

Lees verder
2023-05-30
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Verhouding

v. (-en), 1. onderlinge betrekking tussen personen en zaken: de verhouding tussen Kerk en Staat, m.n. als rechtsbetrekking; (wiskunde) betrekking van grootheden onderling; 2. (mv.) de afmetingen van een zaak in betrekking tot elkaar, proportie; 3. evenredigheid: de gemaakte winst wordt verdeeld naar verhouding van de inleggelden; elliptisch: naar...

Lees verder
2023-05-30
Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Verhouding

Verhouding - het quotiënt van twee onbenoemde of van twee gelijknamige getallen.

2023-05-30
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Verhouding

betrekking van iets tot iets anders. Rekenkunstige V. van twee getallen : hun verschil, zoo is 8 — 4 = 4 de rekenk. V. van de getallen 8 en 4, de termen dier V. geheeten, waarvan 8 de voorgaande en 4 de volgende term is. De rekenk. V. van twee getallen verandert niet, als men bij elk dier getallen hetzelfde getal optelt of daarvan aftr...

Lees verder
2023-05-30
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

VERHOUDING

VERHOUDING - v. (-en), het verhouden; (wisk.) betrekking (van grootheden onderling tot elkander); de verhouding van 6 (of IS is als 1 tot 3 ; — afmeting : de verhoudingen van een gebouw, van een werktuig; — (fig.) evenredigheid: de gemaakte winst wordt verdeeld naar verhouding der inleggelden; dat is buiten alle verhouding; naar verhou...

Lees verder
2023-05-30
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Verhouding

Verhouding is in het algemeen de betrekking van het eene tot het andere. Eene bepaling van verhouding is eene zoodanige, waarbij men de bedoelde zaak met eene andere vergelijkt. Verhoudingsbegrippen of relatieve begrippen zijn desgelijks zulke, die op onderlinge vergelijking van gelijksoortige zaken berusten of voorstellingen van rigtingen enz., di...

Lees verder