Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Liquide middelen

betekenis & definitie

De term liquide middelen verwijst in de bedrijfseconomie naar activa in de vorm van kasgeld of geld dat op de bank staat, of andere beleggingen die op zeer korte termijn een geld omgezet kunnen worden.

De term liquide verwijst naar vloeibaar. Dit wil zeggen dat liquide middelen makkelijk verplaatst en ingezet kunnen worden voor welk doel de onderneming maar wil. Dit kan bijvoorbeeld het betalen van salarissen zijn, het afbetalen van schulden of het financieren van een project.

Een onderneming heeft altijd een zekere behoefte aan liquide middelen om aan kortlopende betalingsverplichtingen te kunnen blijven voldoen. Een teveel aan liquide middelen is echter ook weer niet gunstig aangezien er minder rendement behaald wordt dan wanneer de liquide middelen geïnvesteerd worden, of in de onderneming zelf benut worden.

Over het algemeen gaat het bij liquide middelen om kasgelden, tegoeden op rekeningen of gewonde depositoboekjes. In sommige gevallen worden ook de voorraden die snel in geld kunnen worden omgezet meegerekend. De ijzeren voorraad, de minimale voorraad die altijd in een bedrijf aanwezig is, wordt net als een eventuele strategische voorraad niet tot de liquide middelen gerekend.

Het ook voorkomen dat er liquide passiva zijn, bijvoorbeeld negatief saldi op een rekening. In dat geval vormt het verschil tussen de liquide activa en passiva de netto liquide middelen. De graad van liquiditeit hangt af van de termijn waarop ze realiseerbaar (activa) of opeisbaar (passiva) zijn. Zo hebben uitgaande facturen, net als inkomende facturen, doorgaans een hoge liquiditeit. Wanneer er een langere betalingstermijn dan is overeengekomen is dit niet het geval.