Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Jaarrekening

betekenis & definitie

Een jaarrekening is een rapport waarin de financiële ontwikkelingen en de huidige financiële situatie van een onderneming is weergegeven. Iedere onderneming in Nederland die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, is verplicht ieder jaar een jaarrekening openbaar te maken.

Iedere onderneming in Nederland dient ieder jaar een rapport uit te brengen over de financiële situatie van de onderneming. Dit wordt de jaarrekening genoemd. Hierin staat niet alleen een overzicht van alle bezittingen en schulden, of activa en passiva, van de onderneming, maar ook een gedetailleerde beschrijving van alle kasstromen. De jaarrekening kan dus worden gezien als een overzicht van de gehele bedrijfsvoering over een jaar.

Niet alleen is iedere onderneming in Nederland die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel verplicht om een jaarrekening openbaar te maken, men dient hierbij ook een accountantsverklaring toe te voegen. Met deze verklaring laat men zien dat de jaarrekening is gecontroleerd door een erkende accountant. Daarnaast is het gebruikelijk dat, indien dit van toepassing is, aandeelhouders hun goedkeuring moeten uitspreken over de jaarrekening, alvorens deze wordt gepubliceerd.

Vaste onderdelen van de jaarrekening zijn de beginbalans, de eindbalans en de resultatenrekening. Waar de beginbalans en de eindbalans beide een momentopname zijn van alle bezittingen en schulden, is de resultatenrekening een overzicht van alle kosten en opbrengsten binnen een bepaalde periode.

Bij sommige ondernemingen wordt een onderscheid gemaakt tussen een fiscale en een commerciële jaarrekening. De fiscale jaarrekening is met name voor de belasting, zodat deze inzicht heeft in de bedrijfsvoering. De commerciële jaarrekening is met name voor aandeelhouders en andere belanghebbenden.


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!