Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Beginbalans

betekenis & definitie

De beginbalans is de balans van alle activa en passiva aan het begin van een periode. Het is gebruikelijk dat de cijfers op de beginbalans zijn gebaseerd op de eindbalans van de voorgaande periode.

Iedere onderneming maakt periodiek een balans op. Hierin worden alle bezittingen en schulden van de onderneming op een bepaald moment binnen een periode gepresenteerd. Vaak wordt er bij de balans een onderscheid gemaakt tussen een beginbalans en een eindbalans. De beginbalans geeft aan met welke cijfers een onderneming een bepaalde periode begint en de eindbalans geeft aan met welke cijfers een onderneming een bepaalde periode eindigt.

Net als bij een reguliere balans, wordt er bij een beginbalans een onderscheid gemaakt tussen activa en passiva. Hierin zijn activa alle bezittingen of het vermogen van de onderneming en de passiva alle middelen die voor de aanschaf van deze bezittingen zijn gebruikt. Aan de activa kant staan bijvoorbeeld de grond, productiemiddelen en computers. Aan de passiva kant staat het eigen vermogen en het vreemd vermogen.