Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Accountantsverklaring

betekenis & definitie

Een accountantsverklaring is een verklaring van een AA-accountant of RA-accountant over, in de meeste gevallen, de jaarrekening. In sommige situaties gaat het om een andere financiële verantwoording. De accountant doet onderzoek naar de financiële informatie van een onderneming die controleplichtig is. Er zijn drie soorten accountantsverklaringen.

Bij een controleverklaring controleert de accountant de jaarrekening of een ander ander financieel overzicht dat gecontroleerd dient te worden. De accountant controleert dit overzicht en rapporteert dit vervolgens door middel van zijn controleverklaring.

Bij een beoordelingsverklaring beoordeelt de accountant de jaarrekening of een ander financieel overzicht. In deze verklaring geeft de accountant aan dat hij de financiële historie van de onderneming niet in twijfel trekt. Deze verklaring wordt vervolgens gerapporteerd. De beoordelingsverklaring geeft over het algemeen minder zekerheid dan de controleverklaring aangezien er enkel een beoordeling plaatsvindt.

Met een samenstellingsverklaring, wordt er in tegenstelling tot de controle- en beoordelingsverklaring, geen zekerheid verstrekt betreft de financiële getrouwheid van een overzicht. De toegevoegde waarde van de samenstellingsverklaring is dat de accountant gebonden is aan een bepaalde gedragscode waar hij of zij zich aan moet houden. Zo moet de accountant bijvoorbeeld over voldoende kennis van het bedrijf beschikken voor het overzicht samengesteld mag worden.

Bij de uitvoering van de controle-, beoordelings- en samenstellingsverklaring is de accountant verplicht om zich te houden aan de standaarden die staan beschreven in de “Nadere Voorschriften Controle- en Overige Standaarden”. Deze standaarden zijn vastgelegd door de beroepsorganisatie van accountants (NBA). Een opdrachtgever mag een accountantsverklaring nooit openbaar maken, tenzij de accountant hier toestemming voor geeft.