Accountant betekenis & definitie

Een accountant is iemand die onafhankelijk de jaarrekeningen van ondernemingen controleert of zelf opstelt. In Nederland is de titel van accountant wettelijk beschermd, indien men als accountant optreedt zonder hiervoor te zijn opgeleid, begaat men een strafbaar feit.

Iedere middelgrote tot grote onderneming met aandeelhouders is verplicht om jaarlijks een balans op te stellen van alle inkomsten en uitgaven, de jaarrekening. Deze jaarrekening moet vervolgens worden gecontroleerd op juistheid en volledigheid. Dit is de taak van een accountant. Daarnaast zijn ook overheidsinstanties als gemeenten en waterschappen verplicht om de jaarrekening te laten controleren door een accountant. De werkzaamheden van een accountant behoeven echter niet beperkt te blijven tot het controleren van een jaarrekening, ook het controleren van andere financiële rapporten of het opstellen van een jaarrekening behoort tot de werkzaamheden van een accountant. In dat geval is de accountant wel verplicht om een zogenaamde samenstellingsverklaring bij te voegen, waarin wordt gesteld dat de jaarrekening nog niet door een onafhankelijke partij is gecontroleerd.

Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen vier soorten accountants, namelijk een openbaar accountant, een interne accountant, een overheidsaccountant en een accountant in business. Openbare accountants werken als zelfstandige of bij een accountantskantoor en kunnen door externe partijen worden ingeschakeld. Interne accountants werken bij een afdeling accounting bij een onderneming en werken uitsluitend voor de betreffende onderneming. Een overheidsaccountant werkt juist bij een afdeling accounting bij (semi)overheidsinstanties. Ten slotte maakt men nog een onderscheid tussen zogenaamde accountants in business. Dit zijn personen die de titel van accountant dragen, maar deze in hun dagelijkse functie niet uitoefenen.