Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

International Financial Reporting Standards (IFRS)

betekenis & definitie

De International Financial Reporting Standards (IFRS) is een set van richtlijnen en beginselen die op internationaal niveau betrekking hebben op alle activiteiten omtrent accounting. De International Financial Reporting Standards worden opgesteld door de International Accounting Standards Board (IASB).

De International Financial Reporting Standards (IFRS) is sinds 2005 van kracht als aanvulling op de eerder opgestelde International Accounting Standards (IAS). Deze beginselen voor de accounting worden in een groot deel van de wereld gebruikt. Een ander veelgebruikte benaming voor deze richtlijnen zijn de accounting principes.

Net als de IAS hebben de IFRS als doel om arbitraire beoordelingen van financiële rapporten te voorkomen. Door beginselen op te stellen voor accountants, wordt geprobeerd financiële rapporten van onderneming over de gehele wereld zo transparant mogelijk te maken. Het doel hiervan is om eventuele misstanden of valse rapportages te detecteren en te laten vervolgen.

Naast de al eerder opgestelde richtlijnen als het voorzichtigheidsbeginsel, het kostenbeginsel en het realiteitsbeginsel, is in aanvulling op de IAS in de IFRS gesteld dat activa moeten worden gewaardeerd op hun actuele marktwaarde en niet op de aankoopwaarde. De IFRS moeten dan ook niet worden gezien als een vervanging van de oudere IAS, maar juist als een aanvulling.