Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

Gepubliceerd op 03-02-2023

slechts

betekenis & definitie

Als bijw. van tijd: niet eerder dan, pas, eerst. (Gall., ter vert. van fr. ne ... que).

Dat klein boomke stond daar slechts sedert verleden jaar, Taalb. 1974, II, 815.

Het was slechts in 1900 dat Landsteiner ontdekte dat er eiqenlijk vier bloedgroepen waren, Vrouw en Wereld jan. 1975, p. 18.