Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Gepubliceerd op 20-04-2017

2017-04-20

Strawson, Peter F

betekenis & definitie

1919-. In Oxford docerend Engels filosoof, vooraanstaand vertegenwoordiger van de latere fase van de ‘linguïstische filosofie’. russell verweet hem dat hij zich bij zijn kritiek op de theorie der beschrijvingen te veel liet leiden door de gewone taal.

Strawson heeft de linguïstische filosofie behoedzaam teruggeleid naar de metafysica zoals opgevat door kant. Hij heeft tevens opmerkelijke bijdragen geleverd tot de theorie van de waarheid en het probleem van lichaam en geest (vgl. filosofie van de geest, persoon). ‘On referring’, Mind, 1950 (kritiek op Russells theorie der beschrijvingen). Individuals, 1959 (terugkeer naar de metafysica; in hoofdstuk 3 kritische bespreking van de theorie dat bewustzijnstoestanden noch aan iets mentaals noch aan iets fysisch’ toekomen: de ‘geen-eigenaartheorie’, ‘no-ownership theory’). The Bounds of Sense, 1966 (commentaar op Kant). Zie ook categorieËN, conditionele zinnen, conjunctie, feit, implicatie, individuen, kwantorwoorden, Wet Van leibniz, logica, soortterm, taalfilosofie, verwijzing, vorm, zien.