Wat is de betekenis van theorie?

2024-02-21
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

theorie

theorie - Zelfstandignaamwoord 1. een wetenschappelijk model of uitspraak over waarnemingen in de empirie Antoniemen praktijk Zie ook Theorie, teorie

2024-02-21
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

theorie

theorie - zelfstandig naamwoord uitspraak: the-o-rie 1. geheel van ideeën, regels en beginselen rond een bepaald thema ♢ volgens deze theorie komen er meer banen als je de lonen verlaagt Zelfstandig naamwoord: the-o-rie ...

2024-02-21
Jargon & Slang van Soldaten

Marc De Coster (2017)

Theorie

Theorie - er is theorie aan de lucht: onderricht. Theorie houden: iemand onderrichten, theorieles geven. t Was op een dag, dat er een reuzebonk theorie in de lucht zat. Jullie noemen dat een regendag. - A.M. de jong, Frank van Wezels roemruchte jaren (1928) ​

2024-02-21
Inleiding in de counselling

Drs. Markus van Alphen (2016)

Theorie

een verklaringsmodel voor een bepaald verschijnsel.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-21
Dit is onderzoek!

Ben Baarda (2014)

Theorie

Een aantal logisch gekoppelde en plausibele beweringen die een verklaring voor een specifiek fenomeen vormen.

2024-02-21
Bedrijfskunde Integraal

Peter Thuis & Rienk Stuive (2011)

theorie

Beschrijving van een aantal samenhangende verschijnselen.

2024-02-21
Wetenschaps- en filosofische begrippen

Dr. Rob van Gerwen

theorie

Een theorie is een rationeel-logisch samenhangend geheel van stellingen over een afgebakende hoeveelheid onderwerpen. Popper beschouwde de theorie als de eenheid van wetenschappelijke activiteit. Tegenwoordig beschouwen we onderzoeksprogramma's (term van Lakatos) waarin meerdere theorieën tegelijk bestudeerd en ontwikkeld worden als de eenheid van...

2024-02-21
Verpleegkundig woordenboek

Anneke van Schie (2000)

Theorie

Een samenstel van een aantal concepten met de beschrijving van hun onderlinge samenhang.

2024-02-21
Basisboek Kwalitatief Onderzoek

Baarda, Bakker, Fischer, Julsing, Peters, van der Velden & de Goede (1995)

Theorie

Een serie onderling samenhangende uitspraken waarin je uitlegt hoe de werkelijkheid in elkaar zit.

2024-02-21
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Theorie

[Lat. theoria, van Gr. theooria = eig.: het toezien, het bijwonen van een schouwspel (vgl. theater); spec.: het aanschouwen, beschouwing, van theoorein = aanschouwen] 1. een meer of minder gecompliceerde vorm van een hypothese (z.a.) ter verklaring van een verschijnsel, maar mees...

2024-02-21
Grondbeginselen der sociologie

A. L. Mok en Hugo de Jager (1994)

Theorie

Een theorie is een geheel van logisch samenhangende (getoetste of althans toetsbare) uitspraken die samen de werkelijkheid geheel of gedeeltelijk proberen te verklaren.

2024-02-21
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Theorie

(teorie) systeem van denkbeelden; opvatting los van de praktijk; geheel van grondregels

2024-02-21
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers (2017)

Theorie

Zie wetten.

2024-02-21
Basisboek Methoden en Technieken

Baarda, Bakker, van der Hulst, Julsing, Fischer & van Vianen (1992)

Theorie

Een serie onderling samenhangende uitspraken waarin je uitlegt hoe de werkelijkheid in elkaar zit.

2024-02-21
Management begrippenlijst

Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg (1991)

Theorie

Een systeem (stelsel) van gedefinieerde begrippen en van met elkaar samenhangende en elkaar niet tegensprekende, empirisch verifieerbare uitspraken en opvattingen omtrent verschijnselen van een werkelijkheidsgebied. De begrippen, uitspraken en opvattingen dienen zo geformuleerd te zij n, dat het mogelijk is er toetsbare hypothesen uit af te leiden.

2024-02-21
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

theorie

theorie - Een geheel van generalisaties en principes die zijn ontwikkeld in samenwerking met praktische ervaring op een bepaald gebied. Het resultaat hiervan vormt een intellectuele discipline.

2024-02-21
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

theorie

1. over het algemeen: de leer omtrent een bepaalde zaak; vaak als ondergrond opgevat ten opzichte van de praktijk; 2. in het dagelijkse spraakgebruik soms: kennis die geen rekening houdt met de feiten. B.v.: dat is allemaal theorie, maar de praktijk is heel anders; 3. als wetenschappelijk begrip: grondregel van een wetenschap, verondersteld of aan...

2024-02-21
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Theorie

geheel der grondregels van een wetenschap, kunst of techniek; systeem van denkbeelden of onderstellingen ter verklaring van verschijnselen; theoretisch onderwijs; afgetrokken beschouwing

2024-02-21
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

Théorie

leer (van de regels), theorie; reeks, rij.

2024-02-21
Duits woordenboek (DU-NL)

Dr. H. W. J. Kroes (1951)

Theorie

theorie.