Wat is de betekenis van kritiek?

2019
2021-10-16
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

kritiek

kritiek - Zelfstandignaamwoord 1. uitingen die een vraagteken plaatsen achter iemands gedrag of zienswijze Er kwam zware kritiek op het optreden van de troepen. 2. een document dat kunstzinnig commentaar levert op een optreden, tentoonstelling, boek , film of andere kunstuiting ...

Lees verder
2018
2021-10-16
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

kritiek

kritiek - zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord uitspraak: kri-tiek 1. het noemen van fouten ♢ jij hebt altijd alleen kritiek op mij 1. kritiek leveren [zeggen wat fout is] ...

Lees verder
1994
2021-10-16
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Kritiek

[Fr. critique, van Gr. kritikos = tot het oordelen behorend; kritès = rechter; zie crisis] I zn beoordeling, spec. van kunstwerk; het aantonen van gebreken of fouten, vaak in betekenis: vitten; II bn een crisis of keerpunt betreffend, hachelijk.

Lees verder
1993
2021-10-16
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Kritiek

beoordeling; hachelijk

1990
2021-10-16
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

kritiek

kritiek - Het analyseren en beoordelen van de kwaliteit van voorwerpen, handelingen of plannen die door de mens zijn gemaakt. Gebruik 'recensies' voor kritische beschrijvingen of analyses van betrekkelijk recente werken of gebeurtenissen.

1981
2021-10-16
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Kritiek

1. waardering, beoordeling; kritiek is niet altijd afkeurend. Kritisch: gauw geneigd tot oordelen; in staat tot een scherpe onderscheiding: de professor had in zijn studenten kritische toehoorders; 2. kritiek betekent ook hachelijk, gevaarlijk: toen de dijk doorbrak, werd de toestand kritiek.

Lees verder
1977
2021-10-16
ballet

ABC van het Ballet encyclopedie

Kritiek

De balletkritiek staat nog in de kinderschoenen. De meeste balletkritieken verschijnen in de vorm van kranteartikelen, maar weinig kranten hebben een gespecialiseerde medewerker. Aan de basis van een goede balletkritiek liggen de kennis van de verschillende danstechnieken, van de muziek en van historische achtergronden alsmede een kritische ingeste...

Lees verder
1955
2021-10-16
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Kritiek

hachelijk, bedenkelijk

1952
2021-10-16
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Kritiek

1. s., krityk. 2. adj., krityk, faei; het is —, it baernt op ’e neil.

Lees verder
1950
2021-10-16
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Kritiek

(<Fr.-Gr.), I. zn. v. (-en), 1. beoordeling, hetzij van de waarde, de goede en slechte hoedanigheden van voortbrengselen van "wetenschap of kunst, ook van de daden, de handelingen, het gedrag van personen,, hetzij van de juistheid van wat is overgeleverd, waargenomen enz.: grondige, wetenschappelijke kritiek;opbouwende,...

Lees verder
1949
2021-10-16
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Kritiek

netelig, brandend, gevaarlijk. In andere betekenissen z critiek.

1948
2021-10-16
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

kritiek

1 hachelijk, bedenkelijk, zorgelijk; 2 beoordeling, vgl. critiek.

1939
2021-10-16
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Kritiek

(< Gr. = tot het beoordelen behorend; = beoordelen). Adj. Math. gebruikt ter aanduiding van bijzondere punten of getallen. B.v. kritieke punten van een kegelsneden-net, d.z. punten, die middelpunt zijn van alle kegelsneden van een bundel uit het net. Men hoede zich voor het Germanisme kritisch, dat in de physica is ingeslopen (kritische temperat...

Lees verder
1910
2021-10-16
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Kritiek

Kritiek - het onderzoeken en beoordeelen van een voorwerp of handeling; ook hachelijk.

1898
2021-10-16
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Kritiek

Kritiek bn. (-er, -st), zie CRITIEK en CRITISCH; — beslissend op den gunstigen of den ongunstigen afloop eener ziekte, betrekking hebbende op de crisis; (ook fig.): kritieke omstandigheden; een kritiek oogenblik; het staat er kritiek bij.

Lees verder