Synoniemen van kritiek

2019-12-09

kritiek

kritiek - zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord uitspraak: kri-tiek 1. het noemen van fouten ♢ jij hebt altijd alleen kritiek op mij 1. kritiek leveren [zeggen wat fout is] 2. opbouwende kritiek [waar je iets van kunt leren] 2. kriti...

2019-12-09

kritiek

kritiek - Zelfstandignaamwoord 1. uitingen die een vraagteken plaatsen achter iemands gedrag of zienswijze Er kwam zware kritiek op het optreden van de troepen. 2. een document dat kunstzinnig commentaar levert op een optreden, tentoonstelling, boek , film of andere kunstuiting Heb je de kritieken gelezen? Ze zijn erg positief. kritiek - Bijvoeglijk naamwoord 1. op het sch...

2019-12-09

Kritiek

Kritiek bn. (-er, -st), zie CRITIEK en CRITISCH; — beslissend op den gunstigen of den ongunstigen afloop eener ziekte, betrekking hebbende op de crisis; (ook fig.): kritieke omstandigheden; een kritiek oogenblik; het staat er kritiek bij.

2019-12-09

Kritiek

Kritiek - het onderzoeken en beoordeelen van een voorwerp of handeling; ook hachelijk.

2019-12-09

kritiek

kritiek - Het analyseren en beoordelen van de kwaliteit van voorwerpen, handelingen of plannen die door de mens zijn gemaakt. Gebruik 'recensies' voor kritische beschrijvingen of analyses van betrekkelijk recente werken of gebeurtenissen.

2019-12-09

kritiek

kritiek - hachelijk, bedenkelijk.

2019-12-09

kritiek

1 hachelijk, bedenkelijk, zorgelijk; 2 beoordeling, vgl. critiek.