Xantippe betekenis & definitie

Xantippe was de beruchte echtgenoote van den Griekschen wijsgeer Sócrates en wordt gewoonlijk voorgesteld als eene booze, twist- en plaagzieke huisvrouw, die door hare onaangename eigenschappen het geduld van hare wederhelft gedurig op de hardste proeven stelde. Velen echter zijn van meening, dat zij ten onregte als zoodanig wordt beschouwd en dat men haar karakter met donkere tinten heeft gekleurd, om de zachtmoedigheid en de wijsgeerige kalmte van haren man duidelijk te doen uitkomen.

Laatst bijgewerkt 20-08-2018