Xarang-Asam of Karang-Asin betekenis & definitie

Xarang-Asam of Karang-Asin is de naam van een koningrijk, dat zich over de noordoostkust van het eiland Bali uitstrekt. Het loopt zuidwaarts tot aan de haven Penang in de Straat van Lombok. De bodem is bergachtig; aldaar verheft zich de Piek van Bali (3500 Ned. el hoog), en onder de talrijke rivieren is de Gilgil de voornaamste.

Op sommige landen heeft men er elk jaar een dubbelen rijstoogst. Men schat de bevolking op 100000 zielen. Dit rijk is bij den oorlog van 1849 verbeurd verklaard en toegewezen aan den Vorst van Mataram op Lombok. — De evenzoo genoemde hoofdplaats ligt een uur gaans ten westen van de Straat van Lombok; men vindt er breede straten, steenen huizen en een aanzienlijken handel.

Laatst bijgewerkt 08-08-2018