Xanthus betekenis & definitie

Xanthus, eene aloude stad in Syrië, aan de zuidwestkust van Klein-Azië, 12 Ned.mijl van den mond der evenzoo genoemde rivier, thans de Kodsja Tsjai, werd eerst in 546 vóór Chr. door de Perzen onder Harpagus en vervolgens in 43 vóór Chr. door de Romeinen onder Brutus verwoest, en eindelijk door eene aardbeving onherstelbaar vernield. Men had er een tempel van Sarpedon, een van den Lycischen Apoïlo en een paar uur gaans vandaar, aan de rivier en niet ver van de kust, een heiligdom van Leto. De grootsche bouwvallen dezer stad, uit overblijfselen van tempels, praalgraven, stadsmuren, triomfbogen en schouwburgen bestaande, liggen nabij het hedendaagsche Gunik. De marmeren gedenkteekenen, aldaar door sir C. Fellows opgedolven en voor de kunstgeschiedenis zeer belangrijk (Xanthian marbles), bevinden zich sedert 1843 in het Britsch Muséum.

Laatst bijgewerkt 20-08-2018