2019-12-09

xantippe

boosaardige, twistzieke, kijfachtige vrouw; kwaadaardig wijf; feeks; helleveeg; kreng

2019-12-09

xantippe

een boze vrouw Generaties woordenboekmakers hebben zich beijverd om de kwaadaardige eigenschappen van Xanthippe, de vrouw van Socrates, in kaart te brengen. De meest complete beschrijving is te vinden in de Kunstwoordentolk van Jacob Kramers uit 1847. Xanthippes naam - maar dan zonder de h - wordt daar synoniem verklaard met 'een kwaad wijf, huisdraak, eene helleveeg, een huiskruis, eene broekdraagster'. Het tragische is dat deze kwalificaties historisch ongegrond zijn. Socrates [469-399 v.Chr....

2019-12-09

xantippe

xantippe - Zelfstandignaamwoord 1. een boosaardige en kijfachtige vrouw Jeetje, wat was die vrouw een xantippe. Woordherkomst Afgeleid van de naam van de vrouw van Socrates. Zie ook Xantippe

2019-12-09

XANTIPPE

XANTIPPE, v. (-s), naam van de booze vrouw van Socrates; — (fig.) booze vrouw; kijfachtig wijf, helleveeg.

2019-12-09

Xantippe

Xantippe was de beruchte echtgenoote van den Griekschen wijsgeer Sócrates en wordt gewoonlijk voorgesteld als eene booze, twist- en plaagzieke huisvrouw, die door hare onaangename eigenschappen het geduld van hare wederhelft gedurig op de hardste proeven stelde. Velen echter zijn van meening, dat zij ten onregte als zoodanig wordt beschouwd en dat men haar karakter met donkere tinten heeft gekleurd, om de zachtmoedigheid en de wijsgeerige kalmte van haren man duidelijk te doen uitkomen.

2019-12-09

Xantippe

Xantippe - volgens de Van Dale een boze vrouw, kijfachtig wijf, helleveeg; naar de vrouw van Socrates die volgens de overlevering twist- en plaagziek was. De feministen zien haar daarentegen als een zelfstandige en opstandige vrouw, en beschouwen de geschiedschrijving over haar als patriarchaal. Xantippe werd wel gebruikt als geuzennaam en is nu de naam van een vrouwenboekwinkel in Amsterdam. Zie ook Kenau.

2019-12-09

xantippe

xantippe - v. (fig.) booze vrouw; kijfachtig wijf, helleveeg

2019-12-09

Xantippe

was de befaamde huisvrouw van Socrates, die, volgens de overlevering, als ideaal had de dagen van den geduldigen wijsgeer te bederven en wier eigenschappen deswege tot in onzen tijd spreekwoordelijk zijn gebleven. Het is echter lang niet onmogelijk, dat zij veel te donker afgeschilderd werd met het doel de zachtmoedigheid van Socrates des te scherper in het licht te stellen.

2019-12-09

Xantippe

Vrouw, die Socrates beroemd maakte.