Vademecum betekenis & definitie

Vademecum, een Latijnsch zamengesteld woord, hetwelk „ga met mij” beteekent, is de titel, dien men (naar het voorbeeld van een in 1709 te Keulen uitgegeven gebedenboek of van een in 1623 te Frankfort aan de Main gedrukte verzameling van Latijnsche epigrammen van Petrus Lotichius) geeft aan boeken van klein formaat en beknopten inhoud, welke tot leiddraad dienen in een of ander vak.

Laatst bijgewerkt 20-08-2018