Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 20-08-2018

Titel

betekenis & definitie

Titel is de naam van het ambt, de waardigheid of den rang van een persoon. Voorts beteekent titel het opschrift of de naam van een of ander boek, en in regtsgeleerden zin den wettelijken grond, waarop iemand eenig regt wordt toegekend, alsmede het opschrift van een of ander hoofdstuk in de wetboeken.