Vaccinium L. betekenis & definitie

Vaccinium L. of boschbes is de naam van een plantengeslacht uit de familie der Vacciniéën. Het omvat lage heesters met afwisselende, kort gesteelde, leder- of vliesaehtige, gave bladeren, alleenstaande of in trossen in de bladoksels geplaatste bloemen en ronde bessen; zij zijn in de Oude en Nieuwe Wereld algemeen verspreid. In ons Vaderland hebben wij: F. Myrtillus L., de gewone bosch- of blaauwbes met hoekige takken, getande bladeren , alleenstaande bloemen en blaauwzwarte bessen, welke laatste gegeten, tot het bereiden van vruchtennat en ook tot het kleuren van wijn gebezigd worden. Men vindt deze plant in hooge streken in de bosschen, vooral in het Soerensche bosch in Gelderland, — V. uliginosum L., de rijsbes, met rolronde takken, gaafrandige bladeren en bloemen aan de toppen der takken, vooral op veengronden groeijende, — V. vitis idaea, de roode boschbes, met eene klokvormige bloemkroon, door kliertjes aan de onderzijde bespikkelde bladeren, neerhangende bloemtrossen en bolvormige, scharlakenroode bessen; — V. oxycoccus L., de veenbes, met zeer dunne, nederliggende stengels, bladeren met naar achteren gekrulde randen, eindelingsche bloemen en zeer smakelijke roode bessen, — en V. Macrocarpum Ait., met een vrij forschen, opstijgenden stengel, vlakke bladeren, aan de zijden geplaatste bloemen en groote roode bessen, hier en daar in moerassige en veenachtige duinpannen te vinden.

Laatst bijgewerkt 20-08-2018